RECENZENCI CZASOPISMA

Rynek - Społeczeństwo - Kultura

 

Recenzentami w naszym czasopiśmie są samodzielni pracownicy naukowi oraz eksperci, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podstawowych zasadach recenzowania publikacji w czasopismach, Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce – broszurze wydanej przez MNiSW oraz European Science Foundation pt. European Peer Reivew Guide.

 

Jeżeli chcesz dołączyć do grona Recenzentów naszego czasopisma zapraszamy do zakładki Dołącz do nas!

 

Recenzenci czasopisma naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” w 2019 roku:

prof. dr hab. Mirosław Matyja, Polski Uniwersytet na Obczyźnie (Polish University Abroad) w Londynie

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UB, Uniwersytet Białostocki

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWR, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Magdalena Żardecka-Nowak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB, Politechnika Białostocka

dr hab. Izabela Szyroka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Andrzej Nowosad, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Jarema Batorski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Wojciech Klimczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Katarzyna Dojwa-Tuczyńska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Wojciech Kozłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Tadeusz Kamiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Uniwersytet Gdański

dr hab. Jakub Isański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Grzegorz Bonusiak, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, Politechnika Śląska

dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Marek Matejun, Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Maria Fic, prof. PW, Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek, prof. PO, Politechnika Opolska

dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. PCZ, Politechnika Częstochowska

dr Dawid Mielnik, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II

dr Paulina Tendera, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Agata Świerzowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Wojciech Kosior, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Elżbieta Olzacka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Anna Tomaszewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Bożena Prochwicz-Studnicka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Kamila Bargiel-Matusiewicz, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Michał Bożek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Beata Balicka-Błagitka, Uniwersytet Opolski

dr Jolanta Kluba, Uniwersytet Wrocławski

dr Anna Kołomycew, Uniwersytet Rzeszowski

dr Piotr Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Małgorzata Pol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Alena Androsik, Stowarzyszenie Teologów Moralistów

dr Sylwia Góra,

dr inż. Mariusz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Jan Kubań, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Gospodarczego

mgr Katarzyna Lang, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr inż. Adam Sulich, Politechnika Wrocławska

mgr Monika Kościów, Fundacja Managerska Creative

 

Recenzenci czasopisma naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” w 2018 roku:

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UB, Uniwersytet Białostocki

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWR, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Magdalena Żardecka-Nowak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB, Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Maria Fic, prof. PW, Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek, prof. PO, Politechnika Opolska

dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. PCZ, Politechnika Częstochowska

dr hab. Andrzej Nowosad, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Jarema Batorski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Kamila Bargiel-Matusiewicz, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Michał Bożek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Katarzyna Dojwa-Tuczyńska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Wojciech Kozłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Tadeusz Kamiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Uniwersytet Gdański

dr hab. Jakub Isański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Grzegorz Bonusiak, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, Politechnika Śląska

dr Dawid Mielnik, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II

dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Marek Matejun, Politechnika Łódzka

dr Beata Balicka-Błagitka, Uniwersytet Opolski

dr Jolanta Kluba, Uniwersytet Wrocławski

dr Anna Kołomycew, Uniwersytet Rzeszowski

dr Piotr Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Małgorzata Pol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr inż. Mariusz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Katarzyna Lang, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr inż. Adam Sulich, Politechnika Wrocławska

mgr Monika Kościów, Fundacja Managerska Creative

 

Recenzenci czasopisma naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” w 2017 roku:

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UB, Uniwersytet Białostocki

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWR, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Magdalena Żardecka-Nowak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Andrzej Nowosad, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Kamila Bargiel-Matusiewicz, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Michał Bożek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Katarzyna Dojwa-Tuczyńska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Wojciech Kozłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Tadeusz Kamiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Uniwersytet Gdański

dr hab. Jakub Isański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Grzegorz Bonusiak, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, Politechnika Śląska

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB, Politechnika Białostocka

dr hab. Dariusz Tworzydło, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Maria Fic, prof. PW, Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek, prof. PO, Politechnika Opolska

dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. PCZ, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Marek Matejun, Politechnika Łódzka

dr Beata Balicka-Błagitka, Uniwersytet Opolski

dr Jolanta Kluba, Uniwersytet Wrocławski

dr Piotr Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Małgorzata Pol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Anna Kołomycew, Uniwersytet Rzeszowski

dr inż. Mariusz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Katarzyna Lang, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr inż. Adam Sulich, Politechnika Wrocławska

 

Recenzenci czasopisma naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” w 2016 roku:

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UB, Uniwersytet Białostocki

dr hab. inż. Maria Fic, prof. PW, Politechnika Wrocławska

dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek, prof. PO, Politechnika Opolska

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB, Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. PCZ, Politechnika Częstochowska

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Magdalena Żardecka-Nowak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Michał Bożek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Wojciech Kozłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Marek Matejun, Politechnika Łódzka

dr Beata Balicka-Błagitka, Uniwersytet Opolski

dr Jolanta Kluba, Uniwersytet Wrocławski

dr Piotr Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Małgorzata Pol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr inż. Mariusz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Dariusz Tworzydło, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

mgr Katarzyna Lang, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Recenzenci czasopisma naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” w 2015 roku:

dr hab. inż. Maria Fic, prof. PW, Politechnika Wrocławska

dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Magdalena Żardecka-Nowak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Michał Bożek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Arkadiusz Świadek, Uniwersytet Zielonogórski

dr Beata Balicka-Błagitka, Uniwersytet Opolski

dr Jolanta Kluba, Uniwersytet Wrocławski

dr Piotr Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Małgorzata Pol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr inż. Mariusz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Dariusz Tworzydło, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

mgr Katarzyna Lang, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Recenzenci czasopisma naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” w 2014 roku:

prof. dr Gavin Rae, Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie

dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Jarosław Kobiela, Uniwersytet Gdański

dr Małgorzata Pol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr inż. Mariusz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Katarzyna Lang, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Piotr Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Recenzenci czasopisma naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” w 2013 roku:

prof. dr Gavin Rae, Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie

dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Jarosław Kobiela, Uniwersytet Gdański

dr Małgorzata Pol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr inż. Mariusz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Piotr Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Katarzyna Puś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Recenzenci czasopisma naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” w 2012 roku:

prof. dr Gavin Rae, Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie

dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Jarosław Kobiela, Uniwersytet Gdański

dr Małgorzata Pol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr inż. Mariusz Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Piotr Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Katarzyna Puś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

REDAKCJA > RECENZENCI

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl