POLITYKA OPEN ACCESS

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Treści zawarte w czasopiśmie „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” udostępniane są w bezpłatnym, otwartym dostępie.

Polityka Open Access, przyjęta przez czasopismo, bazuje na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość ukierunkowana na zwiększenie cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych.

 

Publiczne udostępnianie badań wspiera szerszą globalną wymianę wiedzy i przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

 

Otwarty dostęp do rozpowszechniania treści naukowych i edukacyjnych (artykułów, książek oraz wszystkich innych materiałów) w Internecie zakłada wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego.

 

Wszystkie zastosowania służące celom naukowym, czyli czytanie, zapisywanie na dysku komputera, kopiowanie, dystrybuowanie, drukowanie, przeszukiwanie i linkowanie, jest dozwolone. Jedynym ograniczeniem narzuconym na użytkownika jest poprawne cytowanie i określenie autorstwa pracy.

 

W związku z powyższym Autor/Autorzy artykułów zobowiązani są do przekazania wydawcy prawa do wykorzystania przesłanego tekstu i jego zamieszczenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma oraz w bazach referencyjnych, w których indeksowane jest czasopismo.

 

Więcej informacji w: Open Access Publishing & Scholarly Societies A Guide

CZASOPISMO > POLITYKA OPEN ACCESS

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl