OŚWIADCZENIA AUTORÓW PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Wszystkich Autorów prosimy o:

 

  1. Zapoznanie się z zakładką Dla Autorów, Polityką prywatności, Kodeksem etycznym oraz Procedurami i Standardami obowiązującymi w czasopiśmie;
  2. Przygotowanie artykułu zgodnie z wytycznymi;
  3. Czytelne wypełnienie WSZYSTKICH PUNKTÓW Oświadczenia Autora Publikacji;
  4. Własnoręczne podpisanie Oświadczenia Autora Publikacji;
  5. Zeskanowanie i zapisanie w formacie .pdf (lub zrobienie zdjęcia dobrej jakości w formacie .jpg) uzupełnionego i podpisanego Oświadczenia Autora Publikacji;
  6. Przesłanie artykułu z załącznikami i Oświadczeniem Autora Publikacji na adres e-mail: biuro@kwartalnikrsk.pl;
  7. Oryginały Oświadczenia mogą zostać wysłane pocztą na adres Redakcji: Agencja Managerska VIP for You, ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki.
  8. Nie jest wymagane przesyłanie oryginałów artykułów na adres Redakcji.

 

DLA  AUTORÓW > OŚWIADCZENIA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl