RODO

Rynek - Społeczeństwo - Kultura

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Managerska VIP for You z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 104, 46-081 Dobrzeń Wielki;

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Wykonania umowy;
 2. Umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji serwisów;
 3. Realizacji zamówień na produkty i usługi Właściciela;
 4. Reakcji na informacje przesłane Właścicielowi z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
 5. Realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów;
 6. Realizacji marketingu produktów i usług Właściciela oraz jego partnerów handlowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na tego rodzaju marketing;
 7. Realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła Użytkownika lub gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 8. Opublikowania imienia, nazwiska, tytułu naukowego, zdjęcia oraz afiliacji, gdzie Użytkownik występował w charakterze Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej;
 9. Udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych w kraju i na świecie.
 10. Wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
 11. Profilowania.

 

Bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).

 

Ma Pani/Pan prawo:

 1. Dostępu do treści swoich danych;
 2. Sprostowania danych;
 3. Usunięcia danych;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Przenoszenia danych;
 6. Wniesienia sprzeciwu;
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Właściciela, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Właściciela.

 

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy serwisów internetowych www.vip4u.pl, www.agencjasn.pl, www.kwartalnikrsk.pl i Właściciel mają dostęp do danych osobowych Użytkowników serwisów. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Użytkownicy platform www.vip4u.pl, www.agencjasn.pl, www.kwartalnikrsk.pl, czytelnicy opublikowanych dzieł, inne podmioty związane z procesem wydawniczym, Użytkownicy baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych w kraju i na świecie.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Agencji Managerskiej VIP for You oraz następnych pięć lat.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Redakcję czasopisma naukowego Rynek-Społeczeństwo-Kultura.

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres: Agencja Managerska VIP for You, ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl