NASZ CSR

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Kwartalnik naukowy „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” poważnie podchodzi do planowania strategii długofalowego rozwoju. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na poszczególnych Interesariuszy, którzy w sposób bezpośredni jak i pośredni są powiązani z naszym czasopismem.

 

W naszych działaniach kierujemy się standardem ISO 26000, którego treść tworzy 7 zasad skutecznej społecznej odpowiedzialności:

 • respektowanie praw człowieka;
 • poszanowanie międzynarodowych norm zachowania;
 • przestrzegania prawa;
 • uwzględnienie potrzeb Interesariuszy;
 • etyczne zachowanie;
 • przejrzystość;
 • odpowiedzialność.

 

Z zaangażowaniem podchodzimy do kwestii ochrony środowiska naturalnego, które uważamy za fundamentalny czynnik zrównoważonego rozwoju. Dlatego też m.in.:

 • drukujemy czasopismo na papierze ekologicznym;
 • rozpowszechniamy i promujemy wersję elektroniczną czasopisma;
 • komunikujemy się z Interesariuszami w znaczącym zakresie w sposób nie wpływający na zużycie materiałów;
 • z rozmysłem korzystamy ze użycia energii elektrycznej oraz ciepła – używamy energooszczędnych żarówek i sprzętu biurowego;
 • na bieżąco monitorujemy stopień zużycia materiałów biurowych i na tej podstawie przeprowadzamy działania mające na celu bardziej efektywne ich wykorzystanie;
 • zarządzamy materiałami eksploatacyjnymi i surowcami poprzez ich powtórne wykorzystanie, oszczędne i rozsądne drukowanie;
 • zarządzamy odpadami komunalnymi poprzez ich systematyczną segregację w zakresie: papieru, tworzyw sztucznych, szkła;
 • przy zakupie niezbędnych akcesoriów biurowych kierujemy się ich wpływem na środowisko naturalne.

 

Dodatkowo współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, zarówno lokalnymi jaki krajowymi, wspierającymi naukę, przedsiębiorczość, dokształcanie oraz szeroko rozumiany rozwój.

WSPÓŁPRACA > NASZ CSR

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl