KOŁA NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

2017

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo rozpoczyna współpracę naukową z dwoma Kołami Naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrazem rozpoczynającej się współpracy jest list intencyjny określający ramowe działania,

które wspólnie będziemy podejmować, w tym m.in.:

 

  1. Prowadzenie wspólnych działań na rzecz rozwoju członków Kół Naukowych i Czasopisma;
  2. Zwiększanie wartości dorobku naukowego członków Kół poprzez publikację przygotowanych artykułów w czasopiśmie i/lub przygotowanie oddzielnych numerów dedykowanych wybranej przez przedstawicieli Kół tematyce, zgodnej z interdyscyplinarnym charakterem Czasopisma oraz jego misją i polityką;
  3. Wzajemne działania mające na celu budowanie wizerunku podmiotów odpowiedzialnych społecznie oraz wspierających rozwój polskiej nauki oraz szkolnictwa wyższego;
  4. Organizowanie wspólnych konferencji naukowych oraz promowanie podmiotów podczas wydarzeń naukowych.

 

Ciesząc się na wzajemną owocną współpracę,

zapraszamy do zaglądnięcia na portale obu Kół i pozostawienie po sobie śladu w postaci "lajka".

Kołem Naukowym

Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ

 

Kołem Naukowym

Prawa Cywilnego UJ

KOŁA NAUKOWE

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl

PATRONAT MEDIALNY