Instytut Prawa i Medycyny

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo rozpoczęło współpracę naukową z Instytutem Prawa i Medycyny:

 

 

 

Wyrazem rozpoczynającej się współpracy jest list intencyjny określający ramowe działania, które wspólnie będziemy podejmować, w tym m.in.:

  • Prowadzenie wspólnych działań na rzecz rozwoju Instytutu Prawa i Medycyny oraz Czasopisma "Rynek-Społeczeństwo-Kultura";
  • Zwiększanie wartości dorobku naukowego poprzez publikację przygotowanych artykułów w czasopiśmie i/lub przygotowanie oddzielnych numerów dedykowanych wybranej przez przedstawicieli Instytutu tematyce, zgodnej z interdyscyplinarnym charakterem Czasopisma oraz jego misją i polityką;
  • Wzajemne działania mające na celu budowanie wizerunku podmiotów odpowiedzialnych społecznie oraz wspierających rozwój polskiej nauki oraz szkolnictwa wyższego;
  • Organizowanie wspólnych konferencji naukowych oraz promowanie podmiotów podczas wydarzeń naukowych.

 

www.ipim.com.pl

WSPÓŁPRACA > INSTYTUT PRAWA I MEDYCYNY

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl