RYNEK – SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA...

 

… to bezpłatne, interdyscyplinarne czasopismo naukowe ukazujące się co kwartał w wersji elektronicznej od roku 2012.

 

Ponieważ współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony, wymaga tym samym interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk.

Natężenie globalizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podporządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi.

 

Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeństwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim wydawanego przez nas kwartalnika "Rynek – Społeczeństwo – Kultura", wokół którego chcielibyśmy skoncentrować nasz wysiłek badawczy.

 

Czasopismo zawiera trzy działy:

1. Artykuły naukowe

2. Recenzje i omówienia książek naukowych i publikacji biznesowych

3. Sprawozdania z imprez naukowych, polemiki, opinie krytyczne, analizy, wywiady.

 

Zapraszamy naukowców oraz praktyków do publikowania swoich analiz, przemyśleń i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie satysfakcjonującej kariery naukowej lub biznesowej.

 

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą i doświadczeniem!

BAZY DANYCH

Mając na uwadze dynamiczny rozwój naszego czasopisma oraz stałe poszerzanie cytowalności nawiązaliśmy współpracę z następującymi bazami indeksacyjnymi:

BazEkon;

BazHum;

CEJSH;

Index Copernicus;

Bibliografia Zawartości Czasopism;

ARIANTA;

POL-index;

ERIH Plus

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

Czynimy starania o DOI i weryfikację przez bazy:

Google Schoolar;

ProQuest/CSA;

The Philosopher's Index;

Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science

   Citation Index, Arts & Humanities Citation Index);

EBSCO;

AGRO;

Thomas Reuters;

BIOSIS;

DBLP.

CZASOPISMO

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl