DOŁĄCZ DO NAS!

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Nasze czasopismo naukowe jest otwarte na wszelkie propozycje współpracy i zaangażowania w proces przygotowania, wydawania i promocji czasopisma.

 

Do współudziału w tworzeniu naszego czasopisma zachęcamy ekspertów, specjalistów, praktyków oraz badaczy, którzy analizując współczesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejście metodologiczne z różnych nauk społecznych z praktyką.

 

Wierzymy, że współpracując w procesie wydawniczym punktowanego czasopisma naukowego, jakim jest „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, wspólnie możemy w świadomy sposób wpłynąć na przyszłość interesujących nas obszarów badawczych poprzez pomoc w przygotowywaniu i opracowaniu zaobserwowanych zjawisk oraz transferze tej wiedzy do praktyki naukowej i gospodarczej.

 

Studentów zapraszamy do współpracy w ramach obowiązkowych praktyk lub poza nimi.

Już dziś warto zadbać o sukcesywną budowę swojego wizerunku i kariery.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY:

 

1. Współpraca odbywa się na zasadach:

  1. Nieodpłatnych w ramach doskonalenia, rozwoju, budowy własnej kariery naukowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach społecznej odpowiedzialności;
  2. Zgodnych z Polityką, Procedurami, Standardami i Kodeksem etycznym czasopisma;
  3. Wolną wolą wszystkich współpracujących stron, która wyrażona zostaje poprzez wypełnienie i przesłanie na adres e-mail biuro@kwartalnikrsk.pl wypełnionego i podpisanego formularza;

 

2. Wydawca zapewnia możliwość:

  1. Promocji wizerunku, badań naukowych i realizowanych projektów;
  2. Reklamy na stronie internetowej czasopisma i jej portalach społecznościowych;
  3. Nieodpłatnej publikacji (pod warunkiem otrzymania pozytywnych recenzji);
  4. Nieodpłatnego uczestnictwa w organizowanych konferencjach naukowych;
  5. Nieodpłatnego uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach objętych przez czasopismo patronatem medialnym i/lub partnerstwem, jeśli taka możliwość zostanie udostępniona przez organizatora;

 

3. Wydawca jest otwarty na współpracę barterową.

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy w charakterze Redaktora, Recenzenta lub Członka Rady Naukowej zapraszamy do wypełnienia i przesłania odpowiedniego formularza na adres e-mail: biuro@kwartalnikrsk.pl.

 

Zapraszamy również studentów do zgłaszania się na praktyki w charakterze Asystenta Redaktora lub Pracownika ds. Marketingu i PR.

REDAKCJA > DOŁĄCZ DO NAS

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl