INFORMACJE i OBOWIĄZKI

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Wszystkich zainteresowanych publikacją w czasopiśmie naukowym „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Redakcja przyjmuje do publikacji:

 • recenzje;
 • artykuły;
 • relacje z konferencji oraz seminariów;
 • propozycje wywiadów;
 • przemyślenia Autorów wynikające z doświadczeń praktycznych (np.: praktyczne wykorzystanie wiedzy w prowadzeniu działalności gospodarczej);
 • eseje krytyczne (np.: odpowiedź na jeden z artykułów z poprzedniego numeru);
 • debiuty.

 

PRZESYŁANIE ARTYKUŁÓW

 

Wszelkie nadesłane do Redakcji materiały prosimy przygotować zgodnie z Wytycznymi i przesłać je na adres: biuro@kwartalnikrsk.pl. Zgłoszenia nadesłanych artykułów są potwierdzane przez Redakcję w terminie do 10 dni roboczych. Kolejne etapy związane z publikacją artykułu przebiegają zgodnie z procedurą publikacji.

 

Uprzejmie informujemy, że Redakcja nie zwraca nadesłanych artykułów.

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

 

Czasopismo naukowe „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” ma na celu zapewnienie etyki i jakości publikacji naukowych. Redakcja czasopisma dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: Autor, Redaktor czasopisma naukowego, Recenzent pracy naukowej oraz Wydawca są zobligowane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.

 

W zawiązku z powyższym Redakcja wymaga:

 • Ujawnienia informacji o procentowym wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie nadesłanego artykułu. Autorstwo artykułu nie obejmuje zmian stylistycznych, tylko merytoryczne. Redakcja przyjmuje tylko artykuły, w powstaniu których uczestniczyło maksymalnie 5 (pięciu) Autorów;
 • Podania informacji o źródłach finansowania nadesłanej publikacji;
 • Oświadczenia, że przesłany do publikacji artykuł nie został opublikowany i nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie;
 • Oświadczenia, że przesłany artykuł jest oryginalny. Artykuły zgłaszane do publikacji są poddawane sprawdzaniu systemami antyplagiatowymi;
 • Właściwego sposobu cytowania i potwierdzania źródeł. Autor może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych celem wykorzystania w procesie wydawniczym;
 • Podania wszelkich informacji związanych z konfliktem interesów;
 • Korzystanie z cudzych prac w poszanowaniu zasad prawa autorskiego;
 • Niezwłocznego powiadomienia Redakcji o znaczących błędach w swojej publikacji celem opublikowania erraty lub sprostowania;
 • Zapoznania się z Kodeksem etyki i Standardami edytorskimi czasopisma
 • Zapoznania się z Polityką prywatności, Regulaminem i Procedurami obowiązującymi w czasopiśmie;
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119).

 

ZAPORA „GHOSTWRITING" I „GUEST AUTHORSHIP"

 

Wszelkie przejawy działań określanych terminami „ghostwriting” (brak ujawnienia roli jednego z Autorów w powstaniu tekstu), „guest authorship” (zamieszczenie informacji o współredagowaniu tekstu przez Autora, pomimo braku lub znikomego udziału Autora w powstaniu artykułu), są traktowane przez Redakcję jako przejaw nierzetelności naukowej. Wszystkie takie wykryte przypadki będą wiązały się z ich ujawnieniem oraz powiadomieniem odpowiednich organów.

 

Więcej informacji o międzynarodowych standardach publikacji dla Autorów.

 

LICENCJA CREATIVE COMMONS

 

Creative Commons (CC) - to międzynarodowy projekt oferujący darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Creative Commons pozwala swobodnie korzystać z treści, które znajdują się w Internecie oraz ułatwia dzielenie się tym, co tworzymy.

 

Czasopismo „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” oraz artykuły publikowane w czasopiśmie udostępniane są na Licencji CC-BY-SA (Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Polska), która pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu pod warunkiem oznaczenia autorstwa oryginału, a w przypadku utworów zależnych udzielenia takiej samej licencji, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

 

Więcej na stronie: Licencje Creative Commons 4.0 – Swoboda użycia, najważniejsze informacje / Centrum Cyfrowe, Vivid Studio, licencja CC BY / http://creativecommons.pl/2017/01/licencje-creative-commons-4-0-swoboda-uzycia-najwazniejsze-informacje/

Creative Commons Polska – Wybierz licencję / Creative Commons Polska, licencja CC BY / http://creativecommons.pl/wybierz-licencje/

 

PROBLEMY ETYCZNE

 

W przypadkach stwierdzenia: nierzetelności, podejrzenia o duplikat, plagiatu, sfabrykowania danych, autorstwa widmo, autorstwa gościnnego, autorstwa grzecznościowego, konfliktu interesów lub innego problemu etycznego Redakcja będzie kierować się wytycznymi wyznaczającymi algorytm postępowania opracowanymi przez Comittee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe informacje w załączniku.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce Konferencje oraz Dołącz do nas!.

DLA  AUTORÓW

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl