DEKLARACJA WERSJI

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

2018

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych wersja drukowana czasopisma została wstrzymana do odwołania.
Numery drukowane ukazywały się w latach 2012-2017 i obejmowały wydania od 1 do 25. Ostatnim numerem drukowanym jest numer 4(25)/2017. Od numeru specjalnego 26/2017 dostępna jest jedynie wersja elektroniczna czasopisma  (e-ISSN 2449-948X), która była od początku wersją pierwotną (referencyjną).

 

2017

Dbając o szeroko rozumiany dostęp do wiedzy i realizowanych przez naszych Autorów badań i projektów, a także w trosce o środowisko naturalne uprzejmie informujemy, że czasopismo „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” od roku 2017 drukowane jest w nakładzie do 100 egzemplarzy.

 

Obowiązkowe egzemplarze czasopisma można znaleźć w następujących jednostkach:

• Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa;

• Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków.

 

2012-2016

 

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu ocen czasopism naukowych, redakcja kwartalnika naukowego "Rynek – Społeczeństwo – Kultura" uprzejmie informuje, że w związku z równoległą publikacją czasopisma w wersji elektronicznej oraz drukowanej w latach 2012-2017, wersja elektroniczna (e-ISSN 2449-948X) stanowiła wersję pierwotną. W związku z powyższym uprzejmie prosimy traktować wersje elektroniczne czasopisma jako referencyjne.

 

Drukowane egzemplarze czasopisma z lat 2012-2016 można znaleźć w następujących jednostkach naukowych:

 

• Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22;

• Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków;

• Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin;

• Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź;

• Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń;

• Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań;

• Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa;

• Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. K. Szajnochy 10, 50-076 Wrocław;

• Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice;

• Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26, 00-950 Warszawa;

• Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin;

• Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk;

• Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin;

• Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole;

• Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-950 Białystok;

• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39/41, 85-034 Bydgoszcz;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Rynek 5, 25-303 Kielce;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. G. Narutowicza 4, 20-950 Lublin;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań;

• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra.

 

Punktowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe "Rynek – Społeczeństwo – Kultura" przygotowywane jest przez Agencję Managerską VIP for You przy współpracy z Fundacją Managerską CREATIVE.

 

Wydawcą czasopisma jest Agencja Managerska VIP for You z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim.

 

Z poszczególnymi numerami czasopisma można zapoznać się oraz pobrać je na dysk w zakładce Wydane numery.

CZASOPISMO > DEKLARACJA WERSJI

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl