ZGŁOŚ ARTYKUŁ

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Redakcja Czasopisma Naukowego RSK ogłasza nabór tekstów poświęconych problematyce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

RYNEK PRACY

ZGŁOSZENIA do 31 lipca 2016 r.

Rynek pracy jest ogólnie definiowany jako ogół zależnych od instytucji form i procesów najmu pracowników oraz uwarunkowań negocjacyjnych w stosunku do warunków pracy i płacy. Głównymi funkcjami rynku pracy są alokacja i realokacja zasobów ludzkich, zapewniające w długim okresie...

SZCZEGÓŁY

NIERUCHOMOŚCI

ZGŁOSZENIA do 30 września 2016 r.

Rynek nieruchomości, definiowany jako ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości oraz są zawierane umowy, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami jest rynkiem nieformalnym. Działają na nim różne...

SZCZEGÓŁY

DOSKONALENIE

ZGŁOSZENIA do 31 sierpnia 2016 r.

Cechą obecnych czasów jest konieczność nieustannego dokształcania się, dążenia do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, zwiększania zakresu umiejętności, dokonywanie zmian. Gospodarka XXI wieku, to gospodarka opar-ta na wiedzy, zatem wiedza jest kluczowym czynnikiem wartościującym...

SZCZEGÓŁY

ROZWÓJ ORGANIZACJI

ZGŁOSZENIA do 30 kwietnia 2017 r.

Nieustanny rozwój organizacji w czasach gospodarki zmiany jest procesem stałym, elastycznym i ewoluującym. Organizacja może być postrzegana jako całość, system czy sieć, w którym zachodzi wymiana informacji i zasobów. Jednocześnie, każda składowa to element wpływający na rozwój lub zastój organizacji...

SZCZEGÓŁY

NORMY SPOŁECZNE,

PRAWNE I MORALNE

ZGŁOSZENIA do 31 maja 2017 r.

Norma społeczna to pojęcie wieloznaczne, używane najczęściej w jednym z trzech znaczeń: jako względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki społecznej; jako wskazówka właściwego zachowania w danej sytuacji. Normy jakim podlega dana osoba są określane przez...

SZCZEGÓŁY

CZŁOWIEK NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

ZGŁOSZENIA do 30 czerwca 2017 r.

Rynek nieruchomości, definiowany jako ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości oraz są zawierane umowy, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami jest rynkiem nieformalnym. Działają na nim różne podmioty, jak: inwestorzy...

SZCZEGÓŁY

RYNEK SPOŻYWCZY

ZGŁOSZENIA do 31 lipca 2017 r.

Rynek spożywczy jest jednym z najważniejszych i najprężniej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. To szeroko rozumiany rynek producentów, przetwórców oraz dystrybutorów żywności. Imponujące tempo jego rozwoju pozostawia szerokie możliwości dla badaczy...

SZCZEGÓŁY

RYNEK FARMACEUTYCZNY

ZGŁOSZENIA do 31 sierpnia 2017 r.

Farmaceutyka, definiowana jako ogół nauk o lekach, posiada w swoim zakresie projektowanie ich, przechodząc przez produkcję aż do dystrybucji leków. W jej skład wchodzą między innymi takie zagadnienia jak: badania nad nowymi produktami farmaceutycznymi...

SZCZEGÓŁY

FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

ZGŁOSZENIA do 30 września 2017 r.

Finanse możemy krótko sprecyzować jako ogół zjawisk pieniężnych, będących wynikiem działalności gospodarczej oraz społecznej. Wyjaśnienie funkcji pieniądza w procesie mechanizmów procesów gospodarczych jest kluczem do zrozumienia tego jak funkcjonuje gospodarka...

SZCZEGÓŁY

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone                          |                          Agencja Managerska VIP for You                          |                          2017                        |                         www.vip4u.pl