ZABEZPIECZENIA

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Mając na uwadze zachowanie wszelkich norm etycznych związanych z prowadzoną działalnością naukową, Redakcja zobowiązuje się do przestrzegania aktywnego przeciwdziałania na rzecz tzw.:

  • ghostwriting - występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione jako jednego ze współautorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
  • guest autorship - („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako autor/współautor publikacji. W sytuacjach kiedy dany artykuł ma więcej niż jednego autora, bardzo prosimy o określenie przy nazwisku każdego z nich, jego procentowego wkładu w publikację.

 

Działając aktywnie na rzecz przeciwdziałania wymienionym wyżej zjawiskom, każdy z Autorów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym znajduje się informacja, że jest wyłącznym autorem przesłanego artykułu lub do wymienienia wszystkich osób biorących aktywny udział w procesie jego powstania, w podziale procentowym.

 

POBIERZOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PUBLIKACJI

Uwaga: brak podpisanego oświadczenia skutkuje automatycznym odrzuceniem artykułu przez Redakcję!

PROCEDURY > ZABEZPIECZENIA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl