WYTYCZNE

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Artykuły do publikacji w czasopiśmie, prosimy przygotować według poniższych zaleceń.

 

 

POBIERZWYTYCZNE 

 

Struktura opracowania powinna zawierać:

 1. Tytuł publikacji w języku polskim i angielskim;
 2. Imię i nazwisko autora;
 3. Jednostka afiliacyjna;
 4. Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim;
 5. Słowa kluczowe – max 5;
 6. Bibliografię wraz z numeracją.

 

Tekst artykułu powinien być przygotowany:

 1. W programie MS WORD w formacie *.doc lub *.docx;
 2. Czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pkt.

 

Objętość artykułu (wraz z tabelami, rysunkami, bibliografią oraz streszczeniami) powinna wynieść:

 • maksymalnie - 20 stron maszynopisu formatu A4;
 • streszczenie - od 5 do 10 linijek maszynopisu.

 

Wskazówki dotyczące tabel, zdjęć, schematów oraz wykresów:

 1. Wszystkie tabele/zdjęcia/schematy/wykresy muszą być zapowiedziane w tekście np.: „… jak wynika z tabeli 1/rysunku 1”;
 2. Tytuł powinien znajdować się nad tabelą, rysunkiem, wykresem, schematem, natomiast źródło umieszczamy pod tabelą, rysunkiem, wykresem, schematem;
 3. Tabele i schematy powinny być zapisane w oddzielnych plikach i dosłane w załączniku;
 4. Wszelkie pliki graficzne powinny być zapisane w oddzielnych plikach w formacie: *.jpg, *.pdf, o rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi i dosłane w załączniku.

 

Wskazówki dotyczące przypisów:

 1. Przypisy znajdują się w tekście i są umieszczone w nawiasach np.: (Lash, Urry 1988);
 2. Jeśli w tekście znajduje się cytat, umieszczamy go w cudzysłowie, a w przypisie po dacie wydania znajduje się przywoływana strona np.: „(…) treść” (Lash, Urry 1988: 43);
 3. Każde przywoływane źródło w tekście winno być zawarte w Bibliografii;
 4. Przywoływanie źródeł internetowych w tekście winno być opatrzone adresem strony i rokiem dostępu np.: (http://kwartalnikrsk.pl 2013);
 5. Każde przywoływane źródło internetowe w tekście winno być zawarte w Bibliografii wraz z pełnym adresem strony i datą dostępu zapisaną w formacie [dzień.miesiac.rok]. np.: http://kwartalnikrsk.pl [24.12.2014].

 

Wskazówki dotyczące bibliografii:

 1. Bibliografia znajduje się na końcu artykułu;
 2. W wykazie powinny się znajdować pozycje wykorzystane w artykule;
 3. Pozycje w bibliografii powinny być ponumerowane i ułożone alfabetycznie;
 4. Monografie podawane są według schematu: Bauman Z., (2006) Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Wydania zbiorowe podawane są według schematu: Koczanowski J., (1986) Ochrona dóbr osobistych osób prawnych [w:] Piątkowski J., red., Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 6. Czasopisma podawane są według schematu: Auerswald P.E., Branscomb L.M., (2003) Valleys of Death and Darwinian Seas, “Journals of Technology Transfer” no 28.

 

Przed wysłaniem artykułu prosimy o ponowne sprawdzenie zgodności struktury i formy artykułu oraz załączników z wytycznymi.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

DLA  AUTORÓW > WYTYCZNE

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl               |              Polityka Prywatności              |              Polityka Cookies