WOLNOŚĆ: WARTOŚĆ NADRZĘDNA W ETYCE, POLITYCE I EKONOMII

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Nasze czasopismo we współpracy

z Polsko-Amerykańską Fundacją Edukacji

i Rozwoju Ekonomicznego

 

serdecznie zaprasza do publikacji artykułów

w numerze specjalnym (31)2018.

 

 

PROBLEMATYKA NUMERU:

 

Nie tylko komentatorzy współczesnego życia społecznego i politycznego, ale także wielu filozofów przełomu XX i XXI wieku zauważają, że pojęcie wolności coraz rzadziej pojawia się w debatach publicznych, hasłach wyborczych a także w naszych codziennych dyskusjach. Przyczyn tego zjawiska może być bardzo wiele: być może wolność przegrała z innymi wartościami np. kolektywnymi?

Być może osiągnęliśmy już stopień wolności, który uważamy za satysfakcjonujący?

A może inne przyczyny polityczne, społeczne i kulturowe sprawiły, że wartość ta powoli znika z horyzontu naszych ideałów i celów?

 

Czym tak naprawdę jest wolność?

 

Zarówno jako wartość abstrakcyjna, jak i wolność

gospodarcza (ekonomiczna), wolność słowa, myśli, wyznania,

wolność obywatelska?

 

Czy wiek XXI ma szansę stać się wiekiem wolności?

 

Jakie działania polityczne, ekonomiczne i edukacyjne

można podjąć, by wolność w tak różnorodnych odsłonach

stała się atrakcyjną wartością dla jednostek i całego

społeczeństwa?

 

 

Serdecznie państwa zapraszamy do nadsyłania artykułów dotyczących prezentowanej problematyki.

Prace mogą podejmować temat z różnych perspektyw badawczych, co pozwoli szerzej spojrzeć na wyzwania, z jakimi zmagają się nie tylko naukowcy, filozofowie, politycy, przywódcy, społeczeństwa, ale także współczesne przedsiębiorstwa.

 

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA

 

Język publikacji: angielski i polski.

Wszystkie artykuły są recenzowane.

 

REDAKTOR NUMERU:

 

dr Paulina Tendera

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Zachęcamy do przesyłania artykułów naukowych, sprawozdań, krytycznych recenzji książek oraz wywiadów. Osoby zainteresowane publikacją artykułów proszone są o przesłanie abstraktu / propozycji artykułu na adres: paulina.tendera@gmail.com do 31 stycznia 2019 roku.

 

Gotowe artykuły prosimy nadsyłać do 28 lutego 2018 r. na adres: paulina.tendera@gmail.com

lub biuro@kwartalnikrsk.pl

 

Informacje dotyczące przygotowania tekstów: http://www.kwartalnikrsk.pl/dla-autorow.html

Podany tytuł tomu jest roboczy i może ulec zmianie ze względu na treść artykułów.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ > W STRONĘ ZIELONEJ GOSPODARKI

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl