W STRONĘ ZIELONEJ GOSPODARKI

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Obecnie o żadnym państwie na świecie nie można powiedzieć, że jego gospodarka jest w pełni zielona. Można jedynie wskazać na kraje, które osiągnęły największy postęp w zakresie wdrażania elementów zielonej ekonomii. Wieloaspektowy proces transformacji trwa, czego dowodem są liczne konferencje, dotyczące zarówno identyfikacji i oceny zagrożeń, działań ustawodawczych w zakresie regulacji proekologicznych i innowacyjnych działań praktyków, realizujących w przedsiębiorstwach zielone technologie. Zagadnienie zielonej gospodarki obejmuje wszystkie sektory i dziedziny nauki, ponieważ wszyscy mamy wpływ na losy naszej planety, zatem i naszą przyszłość.

 

 

PROBLEMATYKA NUMERU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 

 

 • zielone miejsca pracy,
 • zielone miasta,
 • zielone innowacje i technologie,
 • biologia i ekologia człowieka,
 • zielone budownictwo i architektura,
 • aspekty prawne i organizacyjne ochrony
 • środowiska,
 • inżynieria i ochrona środowiska,
 • polityka a ochrona środowiska,
 • minimalizm i świadomość ekologiczna,
 • odnawialne źródła energii i energetyka,
 • proekologiczne technologie informacyjne,
 • sztuka i edukacja a zrównoważony rozwój,
 • społeczeństwo a eko-trendy i nawyki,
 • historyczne aspekty dbałości o środowisko,
 • zagrożenia starych i nowych gospodarek,
 • finanse i inwestycje a ekologia,

 

Artykuły prosimy nadsyłać do 20 grudnia 2018 r. na adres: biuro@kwartalnikrsk.pl

 

 

REDAKTORZY NUMERU:

 • dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska - Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Adam Sulich - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA

 

Serdecznie państwa zapraszamy do nadsyłania artykułów dotyczących prezentowanej problematyki. prace mogą podejmować temat z różnych perspektyw badawczych, co pozwoli szerzej spojrzeć na wyzwania, z jakimi zmagają się nie tylko naukowcy, ale także (a może przede wszystkim) współczesne przedsiębiorstwa.

 • CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • sektor publiczny a ochrona środowiska,
 • zielony marketing i promocja,
 • teologia i filozofia natury,
 • zielona chemia i rozwój biotechnologii,
 • organizacje pozarządowe a środowisko,
 • zrównoważony rozwój,
 • nowe obowiązki w gospodarce odpadami,
 • wymagania i obowiązki wynikające z wdrożenia rejestru BDO,
 • procedury prawne i obowiązki wytwórców odpadów,
 • nowe wymogi dla przemysłowych procesów produkcyjnych w zakresie ograniczania ilości odpadów,
 • prawa i obowiązki wynikające z nowego prawa wodnego,
 • inne związane z obszarem tematycznym.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ > W STRONĘ ZIELONEJ GOSPODARKI

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl