V OGÓLNOPOLSKA e-KONFERENCJA NAUKOWA

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerem konferencji jest Fundacja Managerska CREATIVE

 

Patronat Medialny nad konferencją objął portal Moja Socjologia

 

Uzasadnienie konferencji:

 

 Multikulturowość jako idea, ideologia, model społeczny, ruch mniejszościowy, definiowana jako koegzystencja (forma współistnienia) różnych kultur, grup kulturowych w obrębie danego państwa, terytorium, rynku, społeczeństwa, rodziny, wierzeń, wartości, tradycji, polityki,  zakładająca przede wszystkim uznanie różnorodności i jej równość niezależnie od geograficznego, rasowego czy religijnego pochodzenia.

Konferencja stawia sobie za cel podjęcie analizy szeroko rozumianych relacji międzykulturowych zachodzących pomiędzy społeczeństwami, rynkami, kulturami i gospodarkami. We wszystkich tych relacjach zachodzą na naszych oczach daleko idące zmiany, które z jednej strony rzutują na dotychczasowe, znane nam stany i rzeczy, z drugiej zaś zmuszają do interakcji, czy na poziomie wewnętrznym czy też zewnętrznym.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, młodych pracowników naukowych i doktorantów oraz doświadczonych pracowników naukowych, którzy chcieliby podzielić się swoimi  analizami z szerszą grupą odbiorców. Zapraszamy też praktyków mających doświadczenie zawodowe w obszarze multikulti.

 

Opiekun merytoryczny: dr hab. Robert Geisler, prof. Uniwersytetu Opolskiego

 

Multikulturowe obszary konferencji:

 

 • Komunikacja międzykulturowa, poprzez i pomiędzy-kulturowa
 • Komunikacja międzynarodowa, globalna, międzypokoleniowa
 • Szok kulturowy, konflikt kultur
 • Tożsamość
 • Bezpieczeństwo
 • Tolerancja, akceptacja, zmiana zachowań
 • Nietolerancja, agresja, zagrożenia
 • Integracja, adaptacja, edukacja
 • Imperializm i neoimperializm
 • Płeć, mniejszości narodowe, etniczne, seksualne
 • Polityka, prawo, standardy
 • Marketing międzykulturowy

 

Można przedstawić swoje wystąpienie w  następujących formach:

1. Prezentacji on-line podczas webinaru (na platformie clickmeeting),

2. Publikacji bez głoszenia.

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres biuro@kwartalnikrsk.pl do 21.10.2016 roku.

 

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w formie artykułów naukowych

w punktowanym czasopiśmie „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”.

 

MNiSW dla czasopisma to:

 

 

Opłata konferencyjna wynosi:

 

259 zł – prezentacja on-line i publikacja + zaświadczenie o udziale w konferencji;

169 zł – publikacja bez głoszenia.

 

Wpłaty proszę dokonać a na konto: mBank 81 1140 2004 0000 3402 5816 6731

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko V KONFERENCJA RSK.

 

 

Terminy:

 

 • 21.10.2016 r.  –  zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty
 • 27.10.2016 r.  –  e-konferencja
 • 30.11.2016 r.  –  nadsyłanie gotowych artykułów.

 

 

 

Udział w Konferencji to doskonała okazja aby zdobyć dodatkowe, bardzo istotne punkty w dorobku naukowym.

Pozwoli na to występ on-line z zaświadczeniem o udziale w konferencji oraz publikacja naukowa.

 

 

 • Migracje, turystyka, praca
 • Ekonomia wykluczenia
 • Media i manipulacja informacją
 • Religia, kultura, organizacje pozarządowe
 • Rodzina, zachowania jednostki
 • Wyzwania Unii Europejskiej
 • Uchodźcy
 • Ekonomia społeczna
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Kodeksy etyczne a multikulturowość
 • Kompetencje pracownicze
 • Biznes międzykulturowy

KONFERENCJE >  V OGÓLNOPOLSKA E-KONFERENCJA NAUKOWA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl