RYNEK PRACY

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Rynek pracy jest ogólnie definiowany jako ogół zależnych od instytucji form i procesów najmu pracowników oraz uwarunkowań negocjacyjnych w stosunku do warunków pracy i płacy. Głównymi funkcjami rynku pracy są alokacja i realokacja zasobów ludzkich, zapewniające w długim okresie równowagę między podażą i popytem na pracę. Jako jeden z rynków funkcjonujących w gospodarce zawiera w sobie problemy warte analizy, przenikające obszary społeczne i kulturowe.

 

Zapraszamy Autorów do nadsyłania tekstów diagnozujących i analizujących rynek pracy, w tym m.in.:

 

 • migracje i ich wpływ na rynek pracy
 • edukacja a rynek pracy
 • automatyzacja pracy
 • mobilność społeczeństwa
 • praca zdalna
 • praca tymczasowa
 • praca wakacyjna
 • dokształcanie a praca
 • HR (Human Resources)
 • rekrutacja
 • rynek pracodawcy czy pracownika
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kodeks pracy
 • kompetencje
 • młodzi na rynku pracy
 • seniorzy na rynku pracy
 • wolontariusze na rynku pracy
 • finansowanie rynku pracy
 • instytucje rynku pracy
 • kultura pracy
 • trendy zatrudnienia i płac
 • szkolenia
 • BHP
 • medycyna pracy.

 

 

Na artykuły czekamy do 31 lipca br.

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ > RYNEK PRACY

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl