W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Hanna Sienkiewicz-Kaya

A perplexing situation of Kurds in post-coup and post-referendum Turkey

 

Grzegorz Kubiński

Państwo Islamskie jako kulturowa figura wykluczenia

 

Katarzyna Turoń, Piotr Czech

Zarządzanie międzykulturowe w organizacjach branży TSL

 

Aleksandra Wysokińska

Problemy z tożsamością w świecie ponowoczesnym

 

Wojciech Fabiszewski

Ja Kujawiak. Budowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie zwyczaju kozy i przywołówek

 

Anna Wieradzka-Pilarczyk

Tożsamość młodych Polaków i Irlandczyków. Analiza międzykulturowa na podstawie badań pilotażowych

 

Magdalena El-Ghamari

Identyfikowanie konfliktów kulturowych

 

Małgorzata Szyszka

Rodzina w migracji - migracja w rodzinie. Wyzwania współczesności

 

Elwira Leszczuk

Kulturowe podłoże konfliktów

 

Sabina Olszyk

Czy uchodźcy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa? Opinie społeczeństwa polskiego

 

Stanisław Stefaniak

Hijab przed trybunałem – wolność sumienia i wyznania a tradycyjne okrycia głowy kobiet muzułmańskich

 

Justyna Doroszczyk

Patriotyczna rosyjska idea jako źródło antyzachodniej retoryki Władymira Putina

 

Kacper Milkowski

Bezpieczeństwo europejskie w kontekście konfliktu we wschodniej Ukrainie

 

Wojciech Wądołowski

Funkcjonowanie osób rosyjskiego pochodzenia w przestrzeniach wrażliwych społecznie. Od służb mundurowych po świadczenia społeczne

 

Eryk Cichocki

Inny i obcy w edukacji polonistycznej. Eksperyment naturalny dydaktyczny

 

Marcin Jędrysiak

Wojna cywilizacyjna w myśli Aleksandra Dugina

 

Ewa Dąbrowska – Prokopowska

Problematyka komunikacji społecznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi a społecznością lokalną na pograniczu wschodnim

 

Urszula Opyrchał

Nauczanie sufickie Idriesa Shaha jako pomost między Wschodem i Zachodem

 

Katarzyna Himstedt

Rynek pracy na pograniczu polsko-ukraińskim jako aspekt gospodarczo-społeczny

 

Anna Wysokińska-Zajchowska

Kilka uwag na temat japońskiego środowiska zawodowego

 

Danuta Kalinowska

„Mowa nienawiści w Sieci”. Hejting i trolling w internetowej komunikacji społecznej na przykładzie wortalu Styl.pl

 

Grzegorz Czapski, Tomasz Łanowy

Sytuacja studentów na rynku pracy

share by mail

NUMER

04(25)/2017 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Multikulturalizm pojawił się po raz pierwszy w kontekście zróżnicowania Ameryki Północnej w XX wieku. Badania zróżnicowania kulturowego i wielokulturowości dotyczyły kwestii polityki amerykańskiej odnoszącej się do adaptacji i asymilacji. Założeniem było, iż ludzie pochodzący z kultur migrantów winni w rezultacie wspomnianych procesów adaptacji i asymilacji przyjąć system aksjo-normatywny Ameryki i w subiektywnym poczuciu tożsamości społecznej poczuwać się do bycia Amerykaninem.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer | wszystkie wydania >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 4-2017

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl