W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Hanna Sienkiewicz-Kaya

A perplexing situation of Kurds in post-coup and post-referendum Turkey

Kłopotliwa sytuacja Kurdów w Turcji po puczu i referendum

 

Grzegorz Kubiński

Państwo Islamskie jako kulturowa figura wykluczenia

Islamic State as a cultural figure of exclusion

 

Katarzyna Turoń, Piotr Czech

Zarządzanie międzykulturowe w organizacjach branży TSL

Multicultural management in the TSL area organizations

 

Aleksandra Wysokińska

Problemy z tożsamością w świecie ponowoczesnym

Identity problems in postmodern world

 

Wojciech Fabiszewski

Ja Kujawiak. Budowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie zwyczaju kozy i przywołówek

I Kujawiak. Building a regional identity by cultivating the habit of koza and przywołówki

 

Anna Wieradzka-Pilarczyk

Tożsamość młodych Polaków i Irlandczyków. Analiza międzykulturowa na podstawie badań pilotażowych

Identity of young Poles and Irish. Intercultural analysis based on pilot studies

 

Magdalena El-Ghamari

Identyfikowanie konfliktów kulturowych

Identification of the cultural conflicts

 

Małgorzata Szyszka

Rodzina w migracji - migracja w rodzinie. Wyzwania współczesności

Family in Migration – Migration in Family. Contemporary Challenges

 

Elwira Leszczuk

Kulturowe podłoże konfliktów

Cultural background of conflicts

 

Sabina Olszyk

Czy uchodźcy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa? Opinie społeczeństwa polskiego

Are refugees a threat to security? Opinions of Polish society

 

Stanisław Stefaniak

Hijab przed trybunałem – wolność sumienia i wyznania a tradycyjne okrycia głowy kobiet muzułmańskich

Hijab in front of the court – freedom of religion and traditional headscarves of Muslim women

 

Justyna Doroszczyk

Patriotyczna rosyjska idea jako źródło antyzachodniej retoryki Władymira Putina

Patriotic Russian idea as a source of anti-Western rhetoric of Vladimir Putin

 

Kacper Milkowski

Bezpieczeństwo europejskie w kontekście konfliktu we wschodniej Ukrainie

European security in the aspect of the conflict in eastern Ukraine

 

Wojciech Wądołowski

Funkcjonowanie osób rosyjskiego pochodzenia w przestrzeniach wrażliwych społecznie. Od służb mundurowych po świadczenia społeczne

The functioning of Russian origin in socially sensitive areas. From the uniformed services to social benefits

 

Eryk Kacper Cichocki

Inny i obcy w edukacji polonistycznej. Eksperyment naturalny dydaktyczny

The Different Ones and Strangers in Polish studies. Natural Educational Experiment

 

Marcin Jędrysiak

Wojna cywilizacyjna w myśli Aleksandra Dugina

The clash of civilizations in Alexander Dugin’s thought

 

Ewa Dąbrowska – Prokopowska

Problematyka komunikacji społecznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi a społecznością lokalną na pograniczu wschodnim

The problematic aspects of the societal communication between nongovernmental organizations and local community on the eastern border

 

Urszula Opyrchał

Nauczanie sufickie Idriesa Shaha jako pomost między Wschodem i Zachodem

Sufi teaching by Idries Shah as a bridge between East and West

 

Katarzyna Himstedt

Rynek pracy na pograniczu polsko-ukraińskim jako aspekt gospodarczo-społeczny

Labor market on the Polish-Ukrainian borderland as an economic and social aspect

 

Anna Wysokińska-Zajchowska

Kilka uwag na temat japońskiego środowiska zawodowego

Few remarks concerning the Japanese Professional surrounding

 

Danuta Kalinowska

„Mowa nienawiści w Sieci”. Hejting i trolling w internetowej komunikacji społecznej na przykładzie wortalu Styl.pl

“Hate Speech on The World Wide Web”. Hatred and trolling in social communication on the Internet

 

Grzegorz Czapski, Tomasz Łanowy

Sytuacja studentów na rynku pracy

The situation of students on the labour market

share by mail

NUMER

04(25)/2017 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Multikulturalizm pojawił się po raz pierwszy w kontekście zróżnicowania Ameryki Północnej w XX wieku. Badania zróżnicowania kulturowego i wielokulturowości dotyczyły kwestii polityki amerykańskiej odnoszącej się do adaptacji i asymilacji. Założeniem było, iż ludzie pochodzący z kultur migrantów winni w rezultacie wspomnianych procesów adaptacji i asymilacji przyjąć system aksjo-normatywny Ameryki i w subiektywnym poczuciu tożsamości społecznej poczuwać się do bycia Amerykaninem.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer | wszystkie wydania >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 4-2017

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl