NUMER

04(12)/2014 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Przytaczane przez naukowców i główne instytucje państwa statystyki ukazujące sytuację na rynku pracy, taką jak zatrudnienie czy bezrobocie, bardzo często mają charakter zagregowany i zindywidualizowany. Oznacza to, że pokazują zjawiska rynku pracy w odniesieniu do poszczególnych jednostek mających określony wiek, wykształcenie czy zamieszkujących różne obszary. Warto nadmienić, że sytuacja ludzi na rynku pracy ma bezpośredni związek z ich rodzinami, czyli osobami, z którymi znajdują się we wspólnocie gospodarstwa domowego, z dziećmi będącymi na ich utrzymaniu, czy będącymi w podeszłym wieku rodzicami. Osoby pracujące utrzymują często współmałżonków, nie mówiąc już o dzieciach jako osobach zależnych do czasu ukończenia szkoły. Z kolei brak pracy czy ciągłe umowy zlecenia niewątpliwie również oddziałują na sytuację rodzin, tę materialną, jak i psychiczną. Dlatego też warto przyjrzeć się powyższym zjawiskom jak, rynek pracy w kontekście rodzin. Zatem niniejszy numer czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” poświęcony został rodzinom i rynkowi pracy, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy tymi dwoma kategoriami.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Katarzyna Błaszczyk-Domańska

Kobiety na rynku pracy

Women on the Labour Market

 

Joanna Kozielska

Młodzi polscy emigranci na globalnym rynku pracy. Migracyjne doświadczenia zawodowe w trzech perspektywach temporalnych

The Situation of the Young Polish Migrants on the Global Labour Market. The Professional Experience in terms of Migration in Three Temporal Perspectives

 

Kamila Rybicka

Bezrobocie w Polsce – ujęcie regionalne

Unemployment in Poland – Regional Analysis

 

Zbigniew Dorawa

Rodzina i szczęście jednostki, a jej zachowania na rynku pracy

Family and Happiness of the Unit, and Behaviour on the Labour Market

 

Łukasz Topolewski

Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne

Economic Situation of Households in Poland – Regional Analysis

 

Wywiad: Monika Kościów

Nowa platforma współpracy pomiędzy nauką i biznesem

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 4-2014

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl