NUMER

04(04)/2012 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Współczesny świat podejmuje często tematykę rozwoju i regionów w dyskusjach nad swoją przyszłością. Rozwój był przedmiotem zainteresowania intelektualistów już od czasów Oświecenia, niemniej jednak praktycznego wymiaru nabrał po II wojnie światowej wraz z procesami unowocześniania świata. Powstałe wówczas teorie modernizacji odpowiadały na pytania o drogi rozwoju, kierunki przeobrażeń i skutki. Rewolucja mikroprocesorowa końca XX wieku ponowiła pytania o rozwój, który jednakże nie był już oparty na produkcji przemysłowej. Pojawienie się gospodarki opartej na wiedzy, modelu społeczeństwa informacyjnego ukazały nowe kierunki rozwojowe. W tym samym duchu kreowana jest polityka europejska, która w wyraźny sposób podkreśla kwestie rozwoju cyfryzacji oraz elementów innowacyjnej gospodarki. Problematyka rozwoju jest definiowana i analizowana w perspektywie makrostrukturalnej – na poziomie państw czy organizacji ponadpaństwowych – oraz w perspektywie mikrostrukturalnej – na poziomie regionalnym.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Mariusz Ratajczak

Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście rozwoju

społeczno-gospodarczego

Innovativeness of the Polish Economy in the Context of Socioeconomic Development

 

Malwina Popiołek

E-gospodarka a wykluczenie cyfrowe w Polsce

E-business and the Digital Exclusion in Poland

 

Grzegorz Kubiński

Wartości a treści. Aksjologiczne implikacje Internetu

Values and Content. Axiological Implications of the Internet

 

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji – analiza aspektów prawnych

A Region and its Development in the Context of Globalization - an Analysis of Legal Aspects

 

Piotr Kowalski

Depopulacja Opolszczyzny a perspektywy rozwoju regionu

Depopulation and Development Prospects of the Opole Region

 

Recenzja: Magda Michna

Joeri Van den Bergh, Mattias Behrer,

Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y?

 

Wywiad: Iwona Zalewska

Tajniki pracy korektora i redaktora

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 4-2012

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl