W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Konrad Węgliński

Nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej – wybrane zagadnienia

Purchase of a real property by way of bailiff’s auction – selected issues

 

Kamil Roman, Jakub Skwierczyński

Analysis of current residential preferences of residents of the Siedlce County and the Siedlce city in the context of the „Plus Plus” program

 

Agnieszka Bernecka

Przywileje i ograniczenia dostępu do środków pomocowych dla rodzin

w zakresie zakupu mieszkań

Privileges and restrictions on access to housing assistance for families in the purchase of housing

 

Maciej Błażewski

Ingerencja policji budowlanej w proces budowlany

The interference of the construction police in the construction process

 

Paweł Konrad Domagała

Problematyka służebności przesyłu, czyli ograniczenia władztwa nad nieruchomością

Issues of the transmission easement, as limiting the control over the real estate

 

Cezary Dzierzbicki

Sądowe ustanowienie zarządu związanego ze współwłasnością nieruchomości

Judicial establishment of management connecting with the co-ownership of real estate

 

Aleksandra Firek

Real Estate Crowdfunding – Tłum jako alternatywne źródło finansowania nieruchomości

Real Estate Crowdfunding – Crowd as an alternative source for real estate financing

 

Kinga Kania

Regulacje federacji sportowych w kontekście budowy infrastruktury sportowej

The regulations of sports federation in the context of building sports infrastructure

 

Urszula Król-Wolska

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku nieruchomości

Importance of corporate social responsibility in the real estate market

 

Mateusz Lewandowski

Zasady opodatkowania nieruchomości na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w świetle nowelizacji z dnia 25 czerwca 2015 roku

Principles of taxation of real estate and joint ownership real estate under the Act on local taxes and charges after the amendment of 25th June 2015

 

Agnieszka Rudnik

Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjną formą realizacji przedsięwzięć w sektorze nieruchomości

Public-Private Partnership innovative form of implementation in the real estate sector

 

Jacek Mikucki

Smart City a determinizm technologiczny. Case study miasta Santander

Smart city and technological determinism. Case study of the city of Santander

 

Joanna Olszowy

Wybrane aspekty wpływające na rynek nieruchomości w Polsce

Selected aspects affecting the real estate market in Poland

 

Paulina Sudoł

Wybrane aspekty dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyceny nieruchomości

Selected aspects related to the zoning plan and property valuation

 

Katarzyna Turoń, Piotr Czech

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw transportowych poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu

Sustainable development of transport companies by corporate social responsibility

 

Roksana Waltrowska

Problemy planowania przestrzeni na poziomie lokalnym i regionalnym - zagadnienia prawne i społeczne

Problems connected with spatial planning at the local and regional level – legal and social issues

 

Bartłomiej Składanek

Problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta Radomia - perspektywy na przyszłość

Problems of planning and spatial planning on the example of the city of Radom – future perspectives

 

Jadwiga Kraś

Wyzwania współczesnego rynku usług i konsumpcji na tle rozważań marketingowych

The challenges of the modern market of services and consumption on the basis of marketing deliberations

 

Karolina Wicińska

Media społecznościowe jako narzędzie rozwijające działania marketingowe przedsiębiorstw

Social media as a tool developing enterprises marketing activities

 

Ewelina Kalinka

Coaching – modern method of developing human capital in organization

Coaching – modern method of developing human capital in organization

 

Anna Goglok - wywiad

Podstawowe wskazówki, które mogą być pomocne przed podpisaniem umowy deweloperskiej

 

share by mail

NUMER

03(24)/2017 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Rynek nieruchomości w Polsce od kilku lat dynamicznie się rozwija, stanowiąc istotny element wzrostu gospodarczego o największym znaczeniu społecznym. Jest to rynek specyficzny, na którym towarem nie są same nieruchomości, lecz prawa z nimi związane. Oprócz zaspokajania potrzeb lokalowych, rynek ten daje możliwość inwestowania oraz osiągania dochodów. Rok 2016 był rekordowym pod względem sprzedaży na rynku deweloperskim, co znalazło potwierdzenie w 30% wzroście na WIG-Deweloperzy. Dodatkowo branży sprzyjają tanie kredyty oraz program rządowy „Mieszkanie dla młodych”.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 3-2017

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl