share by mail

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Patrycja Chrzanowska, Michał Przybylski

Wybrane aspekty polskiego rynku pracy a współczesna polityka społeczna – w oparciu o pilotażowe badanie pracowników łódzkiej Manufaktury

Selected aspects of the Polish labour market and the contemporary social policy – based on a pilot study of Manufaktura workers

 

Jan Kluza, Konrad Sączek

Mobbing w pracy jako element kształtujący rynek pracy – omówienie zjawiska oraz odpowiedzialności

Mobbing at work as part of shaping the labour market – a discussion of the phenomenon and responsibility

 

Agnieszka Kwiatkowska, Karolina Czerwińska

Mobbing jako współczesne zagrożenie w miejscu pracy

Mobbing as a modern threat in the workplace

 

Ewelina Markowska

Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu  Polsce w latach 2006-2014

The effectiveness of active programs mbating unemployment in Poland in the years 2006-2014

 

Agnieszka Sobik

Problem bezrobocia a system edukacji w środowisku poznańskim

The problem of unemployment and the education system in the Poznan’s environment

 

Paulina Sudoł

Aktywizacja zawodowa osób starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa

Professional activation of older people in the context of the aging society

 

Magdalena Łągiewska

Płaca minimalna w Chińskiej Republice Ludowej

Minimum wages n the People’s Republic of China

 

Agnieszka Kwiatkowska

Działania państwa w zakresie ochrony pracy kobiet w aspekcie urlopu macierzyńskiego

State actions for the protection of women’s work in the context of maternity leave

 

Paulina Dobrowolska

Wpływ migracji społecznych na polski rynek pracy

Social impact of migration on the polish labour market

 

Karolina Wicińska

Sprawozdanie – XIX Dolnośląski Festiwal Nauki

NUMER

03(19)/2016 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Polityka społeczna od czasów jej powstania jako praktyka społeczna była domeną państwa. Państwo definiowało i określało jej obszary, a tym samym ustanawiało te grupy społeczne, które winny zostać poddane interwencji. Tym samym polityka społeczna, niezależnie od modelu państwa w XX wieku, stanowiła ważny element polityki. Historia minionego stulecia pokazuje, że w różnych okresach czasu innego rodzaju priorytety polityki społecznej „dochodziły do głosu” realizowane przez samych polityków. I w różnym stopniu, w zależności od sprawowania rządów przez lewicę czy konserwatystów, ta polityka społeczna była realizowana.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 3-2016

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl