NUMER

03(15)/2015 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Model społecznej odpowiedzialności biznesu w ostatnich latach rozwijał się bardzo dynamicznie. Minęło wiele lat, od kiedy Archie B. Carroll zaproponował słynną piramidę społecznej odpowiedzialności, która stała się podstawą dla rozwoju teorii tegoż modelu, ale i jego implementacji. Obecnie model odpowiedzialnego biznesu stał się kluczowym dla strategii zarządzania firm, szczególnie wielkich przedsiębiorstw, oraz istotnym elementem polityki europejskiej, w związku z rolą małych i średnich przedsiębiorstw.

Kilkadziesiąt lat instytucjonalizacji tegoż zagadnienia dotyczyło nie tylko rozwoju samego pojęcia i idei – sposobów definiowania czy określania – ale również tematów odnoszących się do realizacji w firmach. W niniejszym numerze znalazły się teksty analizujące obszar społecznej odpowiedzialności biznesu w drugiej dekadzie XXI wieku.

Tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu czy szerzej organizacji jest wciąż tematem aktualnym, przynoszącym badaczom wiele nowych tematów do analiz, a praktykom wiele inspiracji i dobrych praktyk do wdrożenia. Rozwój idei CSR nie traci na znaczeniu i z pewnością przez wiele lat będzie kluczowym dla rozwoju zarządzania i przedsiębiorczości.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Łukasz Kozar

„Zielone” miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

„Green” jobs as a result of efforts towards the sustainable socio-economic development

 

Wioletta Gaweł

Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Corporate Social Responsibility tools in human resources management

 

Karolina Kucznik

Prawa człowieka do środowiska w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu.

The Human Rights to the environment in the context of Corporate Social Responsibility

 

Dagmara Golba

Wolontariat pracowniczy a dzielenie się wiedzą w organizacji.

Employee volunteering and sharing knowledge in the organization

 

Łukasz Kalinowski

Crowdfunding – nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej. Wyzwania prawne.

“Crowdfunding” – a new element in the process of creating the model of sharing economy. Legal challenges

 

Adam Reczuch

Upadłość konsumencka a niewypłacalność gospodarstw domowych spowodowana ich nadmierną konsumpcją w Polsce.

Consumer bankruptcy and insolvency of households in relation to theirs excessive consumption in Poland

 

Urszula Anna Garczarek-Bąk

Czynniki determinujące zachowania zakupowe młodych Polaków w kontekście wybranych działań marketingowych sieci handlowych.

Determinants of young costumers’ purchase behaviors n the context of chosen marketing strategies of distribution networks

 

Monika Kościów

Sprawozdanie z konferencji - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Permanentna zmiana”.

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 3-2015

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl