NUMER

03(11)/2014 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

W dobie postfordyzmu przedsiębiorstwom przyszło funkcjonować w szczególnego rodzaju, nieznanych dotąd, okolicznościach. Zaliczyć można do nich m.in. niepewne i otwarte rynki nieograniczone granicami państw, niestabilną sytuację finansową na światowych rynkach, brak przewidywalności w międzynarodowej gospodarce, a wraz z tym konieczność sprostania konkurencji. Nie można zapominać o nieustannie rozwijającej się technologii, która w nieodzowny sposób kreuje środowisko prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy przedsiębiorstwa w dobie postfordowskiej narażone są na ciągłe podejmowanie działań w niestabilnej i niepewnej gospodarce. Stąd, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw w dobie fordyzmu, narażone są na sprostanie oczekiwaniom płynącym od wewnątrz i z zewnątrz. Do wyzwań związanych z procesami zachodzącymi wewnątrz firm zaliczyć można m.in. kwestie odnoszące się do kultury organizacyjnej firmy, czyli zestawu cech jak i wartości, wzory zachowań, kształtowanie relacji międzyosobniczych, integracji pracowników firmy czy sprawowanego modelu przywództwa.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Joanna Mądra

Przywództwo jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstw

The Leadership as a Factor of Companies’ Innovation

 

Magdalena Bsoul

Wolontariat pracowniczy jako przejaw działań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR)

The Employee Volunteering Work as CSR

 

Agata Szczukocka

Wpływ inwestycji na rozwój i przetrwanie przedsiębiorstw

Influence of the Investments on the Development and Survival of the Companies

 

Magdalena Ciepiela

Wpływ interesariuszy na zarządzanie przedsiębiorstwem

Influence of Stakeholders on Company Management

 

Anna Bazan-Bulanda

Regulacje MLM w polskim systemie prawnym

Multilevel Marketing Regulations in the Polish Legal System

 

Radosław Szczepka

Instytucje prawne gwarantujące pewność obrotu gospodarczego przy transakcjach międzynarodowych na rynku wewnętrznym

w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Legal Institutions that Guarantee the Certainty of International Trade Transaction on the National Market in Compliance with the Treaty on the Functioning of the European Union

 

Justyna Chojnacka-Duraj

SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro

SEPA – Single Euro Payments Area

 

Wywiad: dr Jarosław Kobiela

Systemy mobilne w służbie firm

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER3-2014

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl