NUMER

03(07)/2013 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Starochińskie przysłowie „Obyś żył w ciekawych czasach” pokazuje, iż wielość i natężenie zmian daje człowiekowi wiele impulsów do refleksji i możliwości do działania. Takim okresem radykalnych przełomów w dziejach ludzkości są rewolucje, nie tylko polityczne, ale również techniczne. Rewolucja przemysłowa z przełomu XVIII i XIX wieku stanowiła nie tylko znaczący moment w historii ludzkości, ale również stała się przyczyną wielu zmian zachodzących w różnych sferach życia. Takich jak zmiana modelu wykonywania pracy, stylu życia, rozwoju miast, nie mówiąc o nowym modelu rodziny, czy pojawieniu się w związku z tym nowych wartości i wzorów zachowań.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Przemysław Chmielecki

Wolność słowa pracowników naukowych w obliczu wizji uniwersytetu

jako „świątyni prawdy”. Studium teoretyczno-empiryczne

Freedom of Scientists’ Speech and University Image

as the „Temple of Truth.” Theoretical and Empirical Study

 

Łukasz Topolewski

Polska w drodze do strefy euro

Poland on its Way to the Eurozone

 

Natalia Lechowicz, Dawid Pikuła

Determinanty kształtujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współczesnego świata

Determinants Shaping New Generations and their Implications for the Modern World

 

Paulina Tomczykowska

Możliwości, korzyści i perspektywy rozwoju e-handlu w Polsce – przykład firmy

The Possibilities, Advantages and Perspectives of Development of E-commerce in Poland - Example of the Company

 

Sławomir Czetwertyński

Tragedia zasobów niczyich a gospodarka internetowa

Tragedy of the Commons and E-commerce

 

Tomasz Wierenko

Ekonomiczne skutki zastosowań teleinformatycznych w handlu elektronicznym

The Economic Impact of IT Solutions on E-commerce

 

Nina Stępnicka

Internetowe serwisy aukcyjne jako forma promocji i e-marketingu firm i przedsiębiorstw

Internet Auction Services as a Form of Promotion and E-marketing of Companies

 

Malwina Popiołek

Funkcjonowanie e-administracji w Polsce na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

E-administration in Poland presented on the example of the University System of Student Support Services [USOS]

 

 

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 3-2013

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl