W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

 

Sylwia Dobrosielska

Automatyzacja i robotyzacja pracy impulsem do autonomii przedsiębiorstwa

Automation and robotization of work impulse for enterprise autonomy

 

Dawid Błachowicz

Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji a sytuacja ludzi na rynku pracy w perspektywie obecnego stulecia
Automation and development of artificial intelligence and the situation of people on the labour market in the perspective of the present century

 

Kamil Wilk

Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację ludzi młodych na rynku pracy w Polsce w latach 2008–2013
Impact of global financial crisis on the situation of young people on labour market in Poland in years 2008–2013

 

Dawid Mielnik

Rynek i stosunki pracownicze w filozoficznym ujęciu Karola Marksa

Labour market and labour relations in Karl Marx’s philosophical concept

 

Agata Gumieniak

Formy aktywizacji zawodowej oferowane przez Państwowe Urzędy Pracy i ich efektywność w krótkim i długim okresie

Forms of professional activation offered by the State Employment Offices and their effectiveness in the short and long-term

 

Jakub Garncarz, Martyna Żak

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce w latach 2006-2018

Disabled people on the labour market in Poland in 2006-2018

 

Wioleta Gałat

Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Education as an opportunity on the labour market for people with disabilities

 

Dawid Mielnik

Idealny pracownik według Łukasza Górnickiego, czyli o XVI-wiecznym rynku pracowniczym

The ideal worker according to Łukasz Górnicki, so about XVIth century labour market

 

Kacper Igielski, Brygida Sowa

Migracja obywateli Ukrainy do Polski i jej konsekwencje dla polskiego rynku pracy

Migration of Ukrainian citizens to Poland and its consequences for the Polish labour market

 

Justyna Salamon

Analiza wpływu imigrantów muzułmańskich na rynek pracy w Hiszpanii

Analysis of the impact of Muslim immigrants on the labour market in Spain

 

Justyna Salamon

Dżihadyzm salaficki i jego destrukcyjny wpływ na obszary aktywności migrantów muzułmańskich

Salafi jihadism and its destructive impact on the areas of activity of Muslim migrants

 

Justyna Węglińska

Formy zatrudnienia personelu medycznego

Forms of employment of medical staff

 

Konrad Węgliński

Zatrudnienie członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Employment of a member of a management board in a limited liability company

 

Justyna Salamon

Trend na rynku pracy - wizerunek sportowców i sponsoring

Trend on the labour market - image of athletes and sponsorship

 

 

 

 

 

NUMER

02(33)/2019 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

 

 

Pozyskanie odpowiednich pracowników staje się w wielu branżach coraz trudniejsze.

 

Co sprawia, że pracownicy odchodzą, a nowi nie są zainteresowani współpracą lub traktują firmy jako trampoliny do dalszych poszukiwań?

 

Jaki jest obecny rynek pracy? Jak postępują pracodawcy? Czy zmiana pokoleń wpłynie na procesy w firmach?

 

Co decyduje o uznaniu firmy za idealnego pracodawcę? Jak uzyskać równowagę między podażą i popytem na pracę oraz alokacją i realokacją zasobów ludzkich, produkcji, dostarczaniu usług. Jako jeden z rynków funkcjonujących w gospodarce rynek pracy zawiera w sobie problemy warte analizy, przenikające obszary społeczne i kulturowe.

share by mail

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 1-2019

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl