W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Aneta Skorek, Renata Włodarczyk

Analiza funkcjonalności Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

w organizacjach krajów europejskich i polskich

 

Julia Dąbek

Normy etycznego postępowania w zawodzie adwokata

 

Paulina Żarnowska-Grabarz

Prowokacja dziennikarska w ujęciu polskiego prawa karnego na tle orzecznictwa europejskiego

 

Dagmara Dragan

Status prawny cudzoziemca w Polsce

 

Justyna Świerczek

Etyka procesu legislacyjnego

 

Oliwia Tybor

Normy etyczne a rozwój współczesnej medycyny

 

Kamila Zelga

Coaching jako skuteczna forma rozwoju pracowników

 

Daniel Lubowiecki

Przygotowanie podmiotów wykonujących usługi publiczne do kontaktu z osobami niesłyszącymi w świetle założeń ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Dawid Mielnik

Ad orientem czy ad populum? Problem kierunku celebracji Mszy Świętej w przepisach mszalnych

 

Karolina Lubas

Normy społeczne jako niezbędnik życia każdego człowieka. Analiza problemu na przykładzie norm moralnych

 

Urszula Opyrchał

Etyczne działanie jako wolność od niezdrowych czynników mentalnych

 

Ilona Bartocha

Rodzina w sytuacji wielokulturowości

 

Paulina Niedopytalska

Tradycyjne małżeństwo czy nowoczesny związek partnerski? Współczesne postrzeganie alternatyw życia małżeńskiego przez młodych ludzi

 

Jan Kluza

Normy moralne jako element budujący normy sankcjonowane w prawie karnym – analiza zjawiska na przykładzie przestępstwa kazirodztwa

 

Amanda Adamska, Piotr Olechowski

Private enforcement of European Union competition law

 

Paulina Dobrowolska

Aspekty prawne imprez masowych w Polsce w świetle literatury przedmiotu

 

Ewelina Markowska, Daria Markowska

Uwarunkowania prawno-gospodarcze rozwoju handlu między Polską i Włochami

 

Katarzyna Turoń, Piotr Czech

Wyższy poziom CSR. Doskonalenie rozwiązań społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie branży Kuriersko-Ekspresowo-Pocztowej

 

Ewa Bitner

Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji

 

Ewelina Zioła-Kowalczyk

Analiza interesariuszy firmy - zasady metodyczne i studium przypadku

 

Dorota Chmielewska-Muciek

Postrzeganie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przez kierowników

 

Aldona Dereń, Jan Skonieczny

Tworzenie i zabezpieczanie zasobów intelektualnych a kultura organizacyjna

 

Anna Wołoszyn

Doskonalenie zasobów ludzkich prowadzone w ramach polityki racjonalnego zatrudnienia

 

Tomasz Janik

Różne oblicza zaangażowania na przykładzie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

 

Agnieszka Rudnik

Krajowy Fundusz Szkoleniowy formą pomocy publicznej

 

Monika Chochla, Małgorzata Brzeska

Zadowolenie z pracy - jak uniknąć wypalenia zawodowego, a zwiększyć szanse na doświadczanie zaangażowania  w pracy?

 

Ewa Padechowicz-Rugała

Doradca i doradztwo zawodowe w opiniach osób bezrobotnych

 

Monika Kościów

Sprawozdanie - Kongres Profesjonalistów Public Relations

share by mail

NUMER

02(23)/2017 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Normy społeczne są niezbędne do należytej egzystencji społeczeństwa. W obrębie kultury istnieje kilka syste­mów normatywnych, spośród których najbardziej znanymi są normy prawne oraz normy moralne. Na przestrzeni wieków normy te ewoluowały budząc w różnych grupach społecznych dylematy i kontrowersje. W obecnym nu­merze autorzy poruszali kwestie norm podchodząc do tych obszarów w sposób interdyscyplinarny.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 2-2017

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl