share by mail

NUMER

02(18)/2016 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Nowa koncepcja rozwoju regionalnego i lokalnego zakłada m.in. wykorzystanie potencjałów endogennych, czyli potencjałów wewnętrznych tkwiących w samej społeczności. Zaliczyć można do nich wykształcenie ludności, stopień integracji i stowarzyszania się, poziom zaufania ludzi do siebie, otwartość na innowacje, postawy czy wartości. W dobie rewolucji technologicznej zmieniły się również tzw. czynniki/kryteria rozwoju lokalnego czy regionalnego. Migracje i inwestycje zagraniczne to kluczowe procesy zachodzące w regionach i społecznościach lokalnych, związane przede wszystkim z szeroko rozumianą mobilnością, niemniej jednak skutkujące w nowym krajobrazie lokalności. Niniejszy numer czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” poświęcony został analizie zjawisk związanych z wykorzystywaniem potencjałów wewnętrznych do procesów kreowania rozwoju regionalnego.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Joanna Olszowy

Wybrane aspekty migracji zarobkowych i ich wpływ na rynek pracy

 

Piotr Dworzański

Dynamika migracji polskich lekarzy specjalistów do Danii

 

Agnieszka Bielewska

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na migracje – przykład województwa dolnośląskiego

 

Arkadiusz Sieroń

Wpływ imigracji na rynek pracy

 

Urszula Król

Aktywizacja radomskiego rynku pracy – perspektywy i bariery rozwoju

 

Jadwiga Kraś

Niewyczerpalne zasoby ludzkie a rynek pracy

 

Rafał Sadłowski, Szymon Malik

Szkolnictwo wyższe a rynek pracy

 

Izabella Nabiałczyk

Oblicza wolontariatu

 

Dominika Orzelska

Niestandardowe formy zatrudnienia: wyzwania dla pracowników i pracodawców na przykładzie sektora sprzedaży bezpośredniej

 

Daniel Rejowski

Program „Zwiedzaj i pracuj” jako szczególna podstawa wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Róża Szafranek

Wolność w miejscu pracy: instytucje totalne wg Goffmana a współczesne standardy zatrudniania w branży IT

 

Bogusław Bembenek

Antecedencje i implikacje polskiej polityki klastrowej w kontekście wyzwań rozwoju klastrów

 

Jan Fazlagić

Perspektywy rozwoju polskich powiatów w opinii pracowników urzędów powiatowych

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 2-2016

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl