NUMER

02(14)/2015 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

kryzys od 2008 roku stał się słowem kluczem, swoistego rodzaju wytrychem, dzięki któremu można wytłumaczyć lub wyjaśnić wiele zjawisk w gospodarce, polityce czy życiu społecznym. Rozpoczęło się od kryzysu finansowego we wrześniu 2008 roku, by używać tego pojęcia w kategorii kryzysu ekologicznego, odnoszącego się do kwestii środowiskowych, kryzysu politycznego związanego z wydarzeniami w Unii Europejskiej czy kryzysu norm i wartości w kwestii obyczajowej.

Skutkuje to m.in. klimatem „kryzysu”, który młode pokolenie uznaje za jedyną bądź znaczącą rzeczywistość nie znając innej. Tym samym kategoria kryzysu stała się również centrum analiz badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin. To interdyscyplinarne podejście do kryzysu pokazuje jak jest to zjawisko badane i analizowane z różnych perspektyw.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Karolina Błońska, Damian Konieczek, Martyna Konieczek

Internet jako przestrzeń rynku

The Internet as a space of market

 

Marcin Banaszek

Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób bezrobotnych w województwie mazowieckim.

Socio-economic situation of the unemployed in Masovian Voivodeship

 

Marcin Faliński

Problem migracji i działania Unii Europejskiej w celu jego rozwiązania.

The problem of migration and EU actions to resolve it

 

Mateusz Mierzejewski

Interwencjonizm na liberalnych rynkach. O zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku.

Interventionism in the liberal markets. Changes in the look on the economy in response o the crisis of the first decade of the XXI century

 

Michał Wójcik

Referendum lokalne w Polsce jako instrument demokracji bezpośredniej.

Local referendum in Poland as an instrument of direct democracy

 

Damian Kowalski

Lokalizacja poczucia kontroli jako moderator związku negatywnych emocji z rozbieżnościami Ja.

Locus of control as a moderator of relationship between negative emotions and self-discrepancies

 

Dawid Mielnik

Adwent – czas radosnego czy pokutnego oczekiwania na przyjście Chrystusa?

Advent - the time of cheerful or penitential awaiting for Christ’s coming?

 

Przemysław Zieliński

„Project Finance” jako alternatywna metoda finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Project Finance as an alternative source of financing infrastructure investments in public-private partnership

 

Wywiad z Damianem Słują, cz. 2

BaseConnect – Platforma społecznościowa dla studentów i absolwentów.

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 2-2015

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl