NUMER

02(10)/2014 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Dwudziesty pierwszy wiek dynamicznie przyspieszył tempo rozwoju przede wszystkim poprzez rozwój technologii, globalizacji i integracji europejskiej. Te trzy procesy w znaczący sposób wyznaczyły bieg rzeczy oraz wymogi stawiane przede wszystkim przedsiębiorstwom. Znalazły się one w innym kontekście niż jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej. Rozwój technologii zmienił przede wszystkim sposób organizacji pracy i zarządzania. W praktyce najnowsza technologia zaczęła zastępować biurka, papier czy przebywanie ludzi w jednej przestrzeni. Ten swoistego rodzaju nowy kontekst wymaga również od ludzi ustanowienia nowych norm i zasad panujących w społeczeństwie, tych nieformalnych – obyczajowych, jak i formalnych – prawnych. Jest to znaczące wyzwanie, gdyż system prawny kształtowany od lat odnosi się bezpośrednio do bieżącej sytuacji.

Innego rodzaju wyzwania dla przedsiębiorstw wynikają z nieustannie pogłębiających się procesów integracji europejskiej. Możliwość czy konieczność wprowadzenia euro, ustanowienie nowych zasad prawnych, kreowanie regulacji odnoszących się do funkcjonowania firm jak i pojedynczych obywateli – to wszystko generuje nieustannie twórczy proces.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Przemysław Chmielecki

Uniwersytet zdigitalizowany – studium socjologiczno-techniczne

The Digitized University – a Sociological and Technical Analysis

 

Mikołaj Rogowski

Arbitraż w przedmiocie nazw domen internetowych na podstawie Uniform Domain Resolution Policy

The Arbitrary Proceedings in Case of Internet Domain Names on the Basis of the Uniform Resolution Policy

 

Wojciech Piwowarczyk, Przemysław Moroz

Odpowiedzialność cywilna osoby prawnej za naruszenie dóbr osobistych

Civil Liability of the Legal Person in Case of Personality Rights Infringement

 

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Strategia bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej – analiza z uwzględnieniem polityki morskiej

The Security Strategy of NATO and EU – the Analysis Including Marine Policy

 

Justyna Chojnacka-Duraj

Stan przygotowań polskiego systemu bankowego do przyjęcia euro

The State of Preparations of the Polish Banking System for EURO Adoption

 

Wywiad: dr Beata Balicka-Błagitka

Instytucjonalizacja etyki w działalności podmiotów ekonomii społecznej

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 2-2014

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl