NUMER

02(02)/2012 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Kultura pod koniec XX wieku stała się jednym z elementów wyjaśniających procesy gospodarcze i zjawiska ekonomiczne. Wiązało się to z tzw. „zwrotem kulturowym” w naukach społecznych, kiedy to na fali poszukiwań przyczyn różnego rodzaju zjawisk, uświadomiono sobie rolę zjawisk kulturowych i jej relację do innego rodzaju zjawisk. Odwołano się w tym przypadku bezpośrednio do analiz Maxa Webera poszukującego wyjaśnień zjawisk gospodarczych w czynnikach kulturowych czy nawet cywilizacyjnych dotyczących szerokich kręgów wartości, religii czy wzorów zachowań. Perspektywa ta jest do dnia dzisiejszego obecna w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych oraz wykorzystana została w nurcie analizującym przedsiębiorstwa, czyli organizacje, poprzez pryzmat kultury, co znalazło wyraz w koncepcji kultury organizacyjnej. Poniższe artykuły dotyczą relacji pomiędzy kulturą a gospodarką.

 

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Anna Zofia Kowalczyk

Kulturowe uwarunkowania gospodarki i rozwoju

gospodarczego

 

Aleksandra Bargieł

Proces podejmowania decyzji konsumenckich na rynku nieruchomości w kontekście uwarunkowań kulturowych i gospodarczych

 

Katarzyna Hełpa-Liszkowska

Różne płaszczyzny udziału kultury lokalnej w procesie stymulowania rozwoju regionów i budowania ich przewag konkurencyjnych

 

Katarzyna Sadowy

Nowa architektura dla sztuki nowoczesnej – narzędzie demokratyzacji czy urynkowienie kultury?

 

Mariola Wiater

Kultura organizacji jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej

 

Mariusz Wyrostek

Wpływ kultury organizacyjnej na jakość pracy w przedsiębiorstwie

 

Recenzja: Robert Geisler

Małgorzata Rozkwitalska, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa zagranicznych filii korporacji transnarodowych,

 

Wywiad: Anna Gogolok

Nadszedł czas Eurokodów

 

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 2-2012

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl