NUMER

02(02)/2012 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Kultura pod koniec XX wieku stała się jednym z elementów wyjaśniających procesy gospodarcze i zjawiska ekonomiczne. Wiązało się to z tzw. „zwrotem kulturowym” w naukach społecznych, kiedy to na fali poszukiwań przyczyn różnego rodzaju zjawisk, uświadomiono sobie rolę zjawisk kulturowych i jej relację do innego rodzaju zjawisk. Odwołano się w tym przypadku bezpośrednio do analiz Maxa Webera poszukującego wyjaśnień zjawisk gospodarczych w czynnikach kulturowych czy nawet cywilizacyjnych dotyczących szerokich kręgów wartości, religii czy wzorów zachowań. Perspektywa ta jest do dnia dzisiejszego obecna w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych oraz wykorzystana została w nurcie analizującym przedsiębiorstwa, czyli organizacje, poprzez pryzmat kultury, co znalazło wyraz w koncepcji kultury organizacyjnej. Poniższe artykuły dotyczą relacji pomiędzy kulturą a gospodarką.

 

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Anna Zofia Kowalczyk

Kulturowe uwarunkowania gospodarki i rozwoju gospodarczego

The Cultural Aspects of the Economy and Economic Development

 

Aleksandra Bargieł

Proces podejmowania decyzji konsumenckich na rynku nieruchomości w kontekście uwarunkowań kulturowych i gospodarczych

The Consumer Decisions Making Process Applicable to the Real Estate Market in Terms of the Cultural and Economic Aspects

 

Katarzyna Hełpa-Liszkowska

Różne płaszczyzny udziału kultury lokalnej w procesie stymulowania rozwoju regionów i budowania ich przewag konkurencyjnych

The Different Share of the Local Culture in Stimulation of the Regional Development and Competitive Advantage Building

 

Katarzyna Sadowy

Nowa architektura dla sztuki nowoczesnej – narzędzie demokratyzacji czy urynkowienie kultury?

New Architecture for Modern Art – a Tool of Culture Democratization or Marketing?

 

Mariola Wiater

Kultura organizacji jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej

The Organizational Culture as a Factor Determining the Competitive Advantage

 

Mariusz Wyrostek

Wpływ kultury organizacyjnej na jakość pracy w przedsiębiorstwie

The Impact of the Organizational Culture on the Work Quality in the Companies

 

Recenzja: Robert Geisler

Małgorzata Rozkwitalska, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa zagranicznych filii korporacji transnarodowych,

 

Wywiad: Anna Gogolok

Nadszedł czas Eurokodów

 

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 2-2012

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl