W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Dawid Mielnik

Sokrates jako „coacher”. Metoda Sokratejska odczytana w kluczu działań coachingowych

Socrates as a „coacher”. The Socrates’ method interpreted in the light of coaching

 

Paulina Świstak, Ewa Skrzypczyk

Coaching jako narzędzie motywowania zewnętrznego w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
Coaching as a tool for external motivation in the process of human resources management

 

Justyna Salamon

Sztuczna inteligencja jako element rozwoju personalnego oraz grupowego. Na przykładzie Hiszpanii i Meksyku

Artificial intelligence as an element of personal and group development. On the example of Spain and Mexico

 

Aleksandra Wiecheć

Wpływ uwarunkowań kulturowych na rynek usług coachingowych w Europie zachodniej i Azji
The impact of cultural conditions on the market of coaching services in Western Europe and Asia

 

Urszula Opyrchał

Psychologia czy filozofia – rozważania o metodzie sufickiej Idriesa Shaha
Psychology or philosophy – reflections on Idries Shah’s sufi method

 

Daria Aleksandra Cicha

Psychoterapia osób uzależnionych od pornografii

Psychotherapy of people addicted to pornography

 

Dawid Mielnik

Life coaching w odnowie społecznej na przykładzie polskich pozytywistów
Life coaching in social rebirth by the example of Polish positivists

 

Kamil Wilk

Globalizacja wiedzy a popularyzacja Internetu na świecie w latach 1995–2019
Globalization of knowledge and the Internet promotion in the world in years 1995–2019

 

Jakub Garncarz, Martyna Żak

Znaczenie wiedzy we współczesnym rozwoju na przykładzie chińskiej gospodarki
The importance of knowledge in contemporary development on the example of the Chinese economy

 

Adam Chlebisz, Paweł Gruszowski, Kacper Igielski

Edukacja i szkolnictwo a rozwój gospodarczy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w latach 2005-2017

Education and economic development in Poland against the background of selected European countries in 2005-2017

 

Sylwia Dobrosielska

Wybrane ekonomiczne aspekty rozwoju regionu na przykładzie woj. Świętokrzyskiego

Selected economic aspects of the region's development to the place of the province Swietokrzyski

 

Agata Gumieniak

Racjonalność wyboru kierunku studiów w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy

Rationality of choosing the field of study in the context of the demand on the labour market

 

Agata Dybioch

Lokalizacja urzędów gmin a świadomość znaczenia kapitału intelektualnego

Location of municipal offices and awareness of the importance of intellectual capital

 

Sylwia Dobrosielska

Innowacyjne formy zarządzania ofertami finansowymi w sektorze bankowości na przykładzie Santander Consumer Bank

Innovative forms of management financial offers in the banking sector on the example of Santander Consumer Bank

 

NUMER

01(32)/2019 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Cechą obecnych czasów jest konieczność nieustannego dokształcania się, dążenia do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, zwiększania zakresu umiejętności, dokonywanie zmian. Gospodarka XXI wieku, to gospodarka oparta na wiedzy, zatem wiedza jest kluczowym czynnikiem wartościującym. Oprócz samoistnej potrzeby doskonalenia się jesteśmy zasypywani informacjami i reklamami, kreującymi konieczność poddania się procesowi szkolenia, naprawy, udoskonalenia, osiągania celów, zmiany. Zarówno jednostki, jak i podmioty, firmy, organizacje, państwa, a nawet całe społeczeństwa podążają tą drogą ku specjalizacji, doskonaleniu, rozwojowi i zmianie.

share by mail

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 1-2019

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl