W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Justyna Świerczek

Historia i kierunki rozwoju Grupy Wyszehradzkiej

The history and directions of development of the Visegrad Group

 

Kamila Zelga

Uwarunkowania wdrożenia systemu Management by Objectives (MBO) w polskich przedsiębiorstwach

Conditions for implementation of the Management by Objectives (MBO) system in Polish companies

 

Joanna Olszowy

Wpływ efektywności form szkoleń pracowników na konkurencyjność firmy

The impact of employee training on business competitiveness

 

Anna Wołoszyn

Szkolenie pracowników jako forma inwestycji w rozwój współczesnego przedsiębiorstwa

Training employees as a form of investment in the development of modern enterprise

 

Katarzyna Turoń, Piotr Czech

Doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu

na przykładzie firm branży Transport-Spedycja-Logistyka

Corporate Social Responsibility as a tool to improve enterprise functioning on the example of businesses

 from the Transport-Shipping-Logistics industry

 

Adam Sulich

Grywalizacja procesów rekrutacji i selekcji

Gamification of recruitment  and selection processes

 

Ewelina Brzyszcz

Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci we współczesnej szkole. Kompetencje medialne nauczycieli – teoria, rozwój, implikacje

Digital natives and digital immigrants in contemporary school. Media competence of teachers – theory, development, implications

 

Martyna Konieczek

E-learning - nowoczesna forma edukacji

E-learning - a modern form of education

 

Justyna Kozłowska

E-learning jako forma doskonalenia studentów uczelni wyższych

E-learning as a form of improving university students

 

Rafał Sadłowski

Współczesny E-learning na wyższych uczelniach w opinii osób studiujących

E-learning as a form of improving university students

 

Beata Bołoz

Interpretacja pierwszej, drugiej i trzeciej misji uniwersytetu. Argumentacja za przyjęciem jednej z nich jako wiodącej

The interpretation of the first, second and third mission of the university. Arguments to regard one of the missions as the leading one

 

Marzena Kruk

Doskonalenie kompetencji kadry naukowej w Polsce

Improving the competences of research workers in Poland

 

Anna Ciechomska

Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku: Wawerskiego i Żoliborskiego. Ich cechy, motywacje i opinie

Students of third age universities: Wawerski and Żoliborski. Their characteristics, motivations and opinions

 

Janusz Klisinski, Marta Dergaliuk

The development of education and scientific agroindustrial formations in Ukraine

Rozwój rolno-przemysłowych formacji edukacyjnych i naukowych na Ukrainie

 

Irena Dudzik-Lewicka

Kryzys w przedsiębiorstwie – i co dalej? Studium przypadku

Crisis in the enterprise – and what’s next? Case study

 

Brygida Grzeganek-Więcek

Czynniki stymulujące przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu

Factors that stimulate survival and development of a company in a turbulent environment

 

Monika Jakubiak

Rozwój i osiąganie celów przy zdalnym wsparciu – przypadek Spirolife

Professional development and achievement of objectives facilitated by remote assistance – the case of Spirolife

 

Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, Agnieszka Parkitna

Zaufanie jako czynnik sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP

Trust as a factor of success of SMEs

 

Honorata Howaniec

Zaangażowanie społeczne firmy a percepcja marki na przykładzie NIVEA Beiersdorf

A social commitment of enterprise and a brand perception on the example of NIVEA Beiersdorf

 

Agnieszka Parkitna, Magdalena Gądek

Strategia jako determinanta efektywności przedsiębiorstwa

Strategy as a determinant of company ef­fectiveness

 

Agnieszka Pieczonka

Przyczyny konfliktów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Causes of conflicts in logistics system of a company

 

Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel

Znaczenie zaufania w organizacjach

Importance of trust in organizations

 

Monika Świątek

Motywacja: wpływ coachingu na rozwój organizacji – ujęcie syntetyczne

Motivation: the influence of coaching on organization’s development processes

 

Ewa Wiecha-Kartowska

SEO - manipulacja agendą medialną

SEO – manipulation of the media agenda

 

Magdalena Borkowska

Autoprezentacja i budowanie wizerunku i tożsamości wirtualnej na portalach społecznościowych.

Self-presentation and building the identity in the virtual social networks in search employment

 

Jolanta Staszewska, Piotr Skorus

Empirical aspects of visual communication in SME sectore

Komunikaty wizualne – specyfika komunikacji marketingowej w sektorze MŚP

 

Beata Balicka-Błagitka - Wywiad

Gry planszowe – innowacyjne rozwiązanie w edukacji

NUMER

01(22)/2017 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Nieustanny rozwój organizacji w czasach gospodarki zmiany jest procesem stałym, elastycznym i ewoluującym. Organizacja może być postrzegana jako całość, system czy sieć, w którym zachodzi wymiana informacji i zasobów. Jednocześnie, każda składowa to element wpływający na rozwój lub zastój organizacji jako całości. W bieżącym numerze autorzy poruszali kwestie stałego rozwoju organizacji podchodząc do tego obszaru w sposób interdyscyplinarny.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 1-2017

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl