NUMER

01(13)/2015 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Dwudziesty pierwszy wiek to czas radykalnego przyspieszenia zmian, rozwoju technologii, nieustannie zachodzących kryzysów, w tym finansowych i dotyczących polityki europejskiej w wielu wymiarach. W tym świecie przemian wszystkiego i zmieniających się form strukturalnych, znajduje się gospodarka i przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wszystkie aspekty życia firm, zarządzania, przedsiębiorczości, jak również wykonywania wielu czynności zmieniają swój charakter.

W centrum tych wszystkich zmian jest człowiek, z jego predyspozycjami, osobowością, zamierzeniami, ale i wartościami i wzorami zachowań. Spoczywa na nim konieczność dostosowywania się do zachodzących przemian, gdzie nie zawsze jest on w stanie podołać wyzwaniom. Autorzy niniejszego Tomu podejmują się zagadnień istotnych i ważnych zarazem dla rozwoju współczesnej gospodarki. Podkreślają rolę czynników przewagi konkurencyjnej, czynników wzrostu finansowego firm, innowacji czy polityki.

Przykłady zaprezentowane w artykułach niniejszego Tomu ukazują, z jakimi znaczącymi zmianami borykają się firmy i ludzie z nimi związani. Wyzwania te decydują nie tylko o rozwoju firm, ale i o możliwościach wykorzystania potencjału ludzi. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwa na rynkach posiadają nowe narzędzia, nowe cele i zamierzenia funkcjonują w odmiennym kontekście instytucjonalnym.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Joanna Sarniak

Kredyt technologiczny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Technological credit as a tool to achieve competitive advantage of enterprises from the SME sector in Poland

 

Adam Weinert

Zastosowanie „big data” a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw.

The use of big data  and corporate results

 

Bartosz Hoffmann

Barometr innowacji? W poszukiwaniu uniwersalnych miar i wskaźników innowacyjności.

Barometer of innovations? In the search for universal measurement methods and indicators of innovativeness

 

Mariusz Jagła, Marek Wanat

Ekonomiczne i prawne aspekty stosowania systemów „traceability” w przedsiębiorstwach produkujących żywność.

Economic and Legal Aspects of the Implementation of the Traceability Systems in the Food Sector Enterprises

 

Leszek Wanat, Sylwia Klus

Sytuacja konkurencyjna branży i mezoekonomiczne aspekty polityki sektorowej państwa na przykładzie rynku drzewnego w Polsce.

The Competitive Situation and Mesoeconomic Aspects of Industrial Policy based on Example of the Wood Market in Poland

 

Anna Orlikowska

Wykorzystanie technologii ICT w „continuous learning” – przykłady wdrożeń.

ICT in continuous learning – the implementation examples

 

Wywiad z Damianem Słują

BaseConnect – Platforma społecznościowa dla studentów i absolwentów.

 

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 1-2015

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl