NUMER

01(09)/2014 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Rynek kojarzy nam się z miejscem spotkania kupującego ze sprzedającym. Ta swoistego rodzaju przestrzeń z jednej strony ma charakter statyczny, gdyż od wieków budowano rynki w centrach miast i w nich to umożliwiano mieszczanom dokonywanie zakupów, a sprzedającym stałe miejsce. Z drugiej strony rynek ma charakter dynamiczny, gdyż pojawiają się w nim coraz to nowi aktorzy, nowe produkty, dochodzi do nieustannych interakcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. To kolokwialne i potoczne pojęcie znalazło ujście w naukach społecznych, przede wszystkim ekonomii, ale i politologii czy socjologii. Analizy te wyraźnie pokazywały zróżnicowanie zasad rządzących rynkiem, a tym samym wzorów zachowań, wartości czy norm społecznych od zasad rządzących polityką czy kulturą. To wyraźnego rodzaju oddzielenie czy wręcz odgraniczenie instytucji rynku od innych instytucji dało wyraźny asumpt do uwikłania poszczególnych ludzi w różne sfery.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Agnieszka Szuta

Narzędzia promotion-mix w kampaniach wyborczych

Promotion Mix Tools in Election Campaigns

 

Kinga Zych

Kultura w neoliberalizm zaplątana

Culture in the Period of Neoliberalism

 

Amelia Kin

Ochrona praw konsumenta w ramach zakupu przez Internet na wybranych przykładach

The Protection of Consumer Rights While Online Shopping on the Selected Examples

 

Dariusz Szyszkowski

Ochrona sprzedającego podczas zbywania nieruchomości

Protection of the Seller While Selling a Real Estate

 

Joanna Kurczbuch-Wcisło

Ocena podaży i popytu na obiekty wielkopowierzchniowe w regionie łódzkim

Assessment of Supply and Demand for Big-Box Retail Centres in the Region of Łódź

 

Jacek Gładysz

O pewnych problemach wielkich miast i próbach ich rozwiązania na gruncie teorii dóbr publicznych

On Problems of Big Cities and Attempts of Solving them on the Basis of the Public Goods Theory

 

Agnieszka Chojecka

Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego

The Importance of Green Areas in Public Places and their Impact on the Quality of Urban Life

 

Wywiad: Izabela Skorupa

Konferencje naukowe z cyklu RSK

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 1-2014

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl