NUMER

01(05)/2013 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Jednym z założeń socjologii gospodarki jest twierdzenie o zakorzenieniu przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Oznacza to, że firmy są kreowane przez konkretnych ludzi żyjących w określonym momencie historycznym, ze swoją kulturą, wzorami zachowań, normami społecznymi, wartościami, doświadczeniami życiowymi i zawodowymi. Dlatego też ważne jest, aby się przyjrzeć przedsiębiorstwom z punktu widzenia ich ulokowania w konkretnej przestrzeni i czasie. Druga dekada XXI wieku stanowi istotny i zarazem znaczący moment dziejowy. Globalna gospodarka i dynamika rozwoju technologii określa przede wszystkim kontekst prowadzenia działalności gospodarczej, jak również tworzy nowy typ usług czy produktów. Nie można zapominać o wyznacznikach ideologicznych, czyli założeniach prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak: nieustanne kreowanie nowych produktów czy usług w związku z krótkim cyklem ich życia, ciągłe dostosowywanie się do zachodzących wokół zmian czy też samoistne ich kreowanie, bycie lepszym od innych, wykorzystanie potencjału, ale i pomoc ze strony instytucji, jak system podatkowy, kredytowy czy pomoc finansowa.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Elżbieta Sanecka

Sprawiedliwość czy równość opodatkowania - czy możliwe jest sprawiedliwe

opodatkowanie? Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna

Tax Justice or Tax equality – Is the Tax Justice Possible? The Psychological and Economic Perspective

 

Krzysztof Kamiński

Klastry a konkurencyjność przedsiębiorstw

Clusters and Competitiveness of Enterprises

 

Joanna Mądra

Specyfika innowacyjności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP

Innovation Characteristic in Small and Medium-sized Enterprises

 

Edyta Janus

Unijne instrumenty wspierania innowacyjności przedsiębiorstw

EU Instruments Supporting Innovation at the Enterprise

 

Marzena Ławniczak

Kapitał ludzki województwa małopolskiego a inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

Human Resources Capital of the Małopolskie Voivodeship and Foreign Investments in Modern Business Services

 

Justyna Błaszczyk

Porównanie wskaźników zatrudnienia w sektorze przemysłowym z uwzględnieniem sektora wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

Comparison of Employment Ratios in the Industrial Sector Including Production and Supply of Electricity, Gas, Steam and Hot Water

 

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Potencjał konkurencyjny polskich przedsiębiorstw – analiza z uwzględnieniem programów operacyjnych Unii Europejskiej

The Competitive Potential of Polish Enterprises - Including Analysis of the Operational Programs of the European Union

 

Kamila Rybicka

Bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy

Womens’ Unemployment in the Polish Market

 

Wywiad: Monika Kościów

Współczesne przedsiębiorstwo a CSR

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 1-2013

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl