NUMER

01(01)/2012 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) stała się w ostatnich latach słowem kluczem, swoistego rodzaju wytrychem, występującym bardzo często w dyskursie publicznym: politycznym, naukowym i gospodarczym. W polityce model odpowiedzialnego biznesu stał się kluczowym ze względu na model polityki europejskiej, w której w Agendzie 2020 uwzględniono kwestie odpowiedzialnego biznesu jako jednego z istotnych elementów rozwoju gospodarki europejskiej. Dyskurs naukowy rozpoczął głębokie studia i analizy zjawiska odpowiedzialnego biznesu z perspektywy funkcjonalnej, kiedy to model odpowiedzialnego biznesu traktuje się jako element przyczyniający się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy czy też zwiększenia dochodu firmy. Zwraca się uwagę na istotne czynniki modelu odpowiedzialnego biznesu jak kampanie społeczne czy ekoznakowanie, które w sposób jednoznaczny kształtują formę współczesnego biznesu.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Marcin Nowak

Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia jako determinanta

osiągania celów zrównoważonego biznesu

Responsibility for Future Generations as a Determinant

to Obtain the Targets of the Sustainable Business

 

Bartosz Tomyślak

Wpływ koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie na koszty pozyskiwanego kapitału – zarys problemu

The Influence of the Concept of CRS Company on the Costs of the Obtained Capital - the Outline of the Problem

 

Wojciech Goleński

Aksjologiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie

The Axiological Basics of Functioning of Social Enterprises and Socially Responsible Enterprises (CSR)

 

Joanna Nowicka

Społeczne oddziaływanie inwestycji prywatnych i publicznych w Polsce

The Social Influence of Private and Public Investments in Poland

 

Katarzyna Anuszkiewicz, Tomasz Marona

Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie

The Role of Stakeholders in the Development of the Socially Responsible Company

 

Maria Czech, Łukasz Szewczyk

Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce

The Social Responsibility of Shadow Banking Institutions in Poland

 

Karina Hermann

Integracja europejska a zrównoważony transport

The European Union Integration and a Sustainable Transport

 

Recenzja: Robert Geisler

  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zespół ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli
  • Iwona Kuraszko, Szymon Augustyniak, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz. II

 

Wywiad: Izabela Skorupa

CSR – Społeczna Odpowiedzialność w MŚP

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 1-2012

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl