ROZWÓJ ORGANIZACJI

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Nieustanny rozwój organizacji w czasach gospodarki zmiany jest procesem stałym, elastycznym i ewoluującym. Organizacja może być postrzegana jako całość, system czy sieć, w którym zachodzi wymiana informacji i zasobów. Jednocześnie, każda składowa to element wpływający na rozwój lub zastój organizacji jako całości.

 

Zapraszamy Autorów do nadsyłania tekstów diagnozujących i analizujących m.in.:

 

 • Społeczną Odpowiedzialność Biznesu
 • Human Resources
 • Szkolenia a konkurencyjność
 • Rozwój kompetencji
 • E-learning
 • Rozwój Szkół Wyższych
 • Szkolnictwo i edukacja
 • Uniwersytety III Wieku
 • Komunikacja w rozwoju organizacji
 • Fluktuacja kadr
 • Nowe pokolenia i ich wpływ na rozwój organizacji
 • Formalne i nieformalne układy
 • Zwyczaje i nawyki wpływające na rozwój
 • Problemy w rozwoju mikroprzedsiębiorstw
 • MŚP a możliwości rozwoju
 • Fundusze europejskie i dofinansowania w procesie rozwoju
 • Rozwój czy zastój – Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorcy społeczni a rozwój lokalnych społeczności.

 

Na artykuły czekamy do 30 kwietnia 2017 r.

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ > ROZWÓJ ORGANIZACJI

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl