RADA NAUKOWA

Rynek - Społeczeństwo - Kultura

 

prof. dr hab. Marek Bankowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Ewa Anna Zwolińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Lidia Zacharko, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. inż. Władysław Mantura, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Zbigniew Mudryk, Akademia Pomorska w Słupsku

prof. dr hab. Leszek Mieszkalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. dr hab. Marek Woźniewski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. dr Gavin Rae, Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie

dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, prof. UWR, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Elżbieta Bombik, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Krzysztof Wach, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Wojciech Dyduch, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Aleksandra Pethe, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Witold Kowal, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Sylwia Przytuła, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Andrzej Gazda, prof. PRZ, Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż. Janusz Grabara, prof. PCZ, Politechnika Częstochowska

dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Jan Fazlagić, prof. AFiBV, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

dr hab. Wojciech Ciesielski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. UPWR, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO, Politechnika Opolska

dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Jarosław Kobiela, Uniwersytet Gdański

dr n med. Rafał Pokrowiecki, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

mgr Ewa Rogozińska, Międzynarodowy Ekspert z zakresu Komunikacji Międzykulturowej i Etyki w Biznesie, Dom Tłumaczeń SOWA

prof. dr Zenonas Turskis, Vilnius Gediminas Technical University (Litwa)

prof. dr Rahdi Al-Mabuk, University of Northern Iowa (USA)

prof. dr Ing. Věra Majerová, CSc, Česká zemědělská univerzita Praha (Czechy)

prof. dr ing. Vojtěch Koráb, MBA, Brno University of Technology (Czechy)

prof. dr ing., Eva Muchová, University of Economics in Bratislava (Słowacja)

prof. dr. ing. Ladislav Mura, Pan-European University in Bratislava (Słowacja)

prof. dr sc. Sanda Renko, University of Zagreb (Chorwacja)

prof. dr oec. Andra Zvirbule, Latvia University of Agriculture (Łotwa)

prof. dr Ljiljana Maksimović, Univerzitet u Kragujevcu (Serbia)

prof. dr Renee B. Kim, Hanyang University Seoul (Korea)

prof. Manuela Tvaronavičienė, Vilnius Gediminas Technical University (Litwa)

asst. prof. Mirjana Kranjac, Univeristy of Novi Sad (Serbia)

dr hab. oec Baiba Rivza, prof. of Latvia University of Agriculture (Łotwa)

REDAKCJA > RADA NAUKOWA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl               |              Polityka Prywatności              |              Polityka Cookies