PRAWO – KONCEPCJE, REGULACJE, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Prawo, ze względu na wieloznaczność pojmowania, w tym różnice światopoglądowe wydających o nim opinie, jest pojęciem wyjątkowo trudnym do zdefiniowania. Dlatego wszelkie jego definicje są przedmiotem sporów. Prawo w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym oraz litera prawa pisanego może być interpretowana w różny sposób i zmienia się wraz z upływem czasu. Problemy współczesnego prawa zawierają w sobie zagadnienia warte analizy, przenikające obszary polityczne, organizacyjne, społeczne i kulturowe.

 

 

Zapraszamy Autorów do nadsyłania tekstów diagnozujących i analizujących PRAWO, w tym m.in.:

 

 • koncepcje prawa
 • teoria prawa
 • filozofia prawa
 • historia państwa i prawa
 • doktryny polityczne i prawne
 • prawo wewnętrzne
 • prawo międzynarodowe
 • funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
 • migracje i ich wpływ na regulacje
 • mediacja
 • biegli sądowi
 • prawo a edukacja
 • administracja
 • ochrona osób starszych i niepełnosprawnych
 • działania Państwowej Inspekcji Pracy
 • RODO - ochrona danych osobowych
 • reprywatyzacja
 • nieodpłatna pomoc prawna
 • automatyzacja prawa
 • mobilność wymiaru sprawiedliwości
 • kodeksy
 • polityka senioralna i międzypokoleniowa
 • gałęzie i źródła prawa
 • prawa mniejszości
 • bezpieczeństwo
 • komunikowanie prawa
 • międzykulturowe problemy prawne
 • regulacje prawne wobec bezdomności, skrajnej biedy, wykluczenia społecznego
 • zależności prawne
 • poziom systemu stanowienia prawa
 • zakaz podwójnego karania
 • znikoma szkodliwość społeczna
 • ochrona przed eksmisją „na bruk”
 • Instytucje w obliczu prawa
 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • rozwój prawa w Unii Europejskiej
 • granice władzy
 • mechanizmy ścigania sprawców przestępstw
 • prawo a dyskryminacje oraz akty agresji
 • prawo wobec uzależnień
 • interpretacje prawa
 • nauki prawne
 • kryminalistyka
 • kryminologia
 • medycyna sądowa
 • informatyka prawnicza
 • logika prawnicza
 • socjologia prawa.

 

Zaproponowana tematyka nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących prawa. Redakcja jest otwarta na inne propozycje, które mogą wzbogacić dyskusję nad relacjami i zależnościami między prawem, kulturą, gospodarką i społeczeństwem we współczesnym świecie.

 

 

Na artykuły czekamy do 31 sierpnia 2018 r.

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ > PRAWO – KONCEPCJE, REGULACJE, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl