share by mail

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

 

 

Anna Twarowska, Bożena Kosztyła-Hojna

Społeczeństwo obywatelskie w III Rzeczypospolitej – co z tą wolnością? Rola trzeciego sektora w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Civil society in III Republic of Poland - what about freedom? The role of the third sector in building the civil society

 

Kacper Milkowski

Wolność słowa a zjawisko propagandy w trakcie konfliktu zbrojnego w Donbasie w świetle prawa międzynarodowego

Freedom of speech and the phenomenon of propaganda during armed conflict in the Donbas in the light of international law

 

Arkadiusz Sieroń

Libertarianism as a solution to the paradox of tolerance

Libertarianizm jako rozwiązanie paradoksu tolerancji

 

Anita Bazylewicz

Wolność słowa a ochrona dobra osobistego, jakim jest cześć człowieka

The freedom of speech and protection of the personal interest, which is the dignity of man

 

Dawid Błachowicz

Polski sektor bankowy w latach 2005-2018 w perspektywie oddziaływania najważniejszych wydarzeń polityczno-ekonomicznych

Polish banking sector during the period of time 2005-2018 in perspective of impact of the most important political and economic events

 

Sandra Gontarek

Granice prawa do wolności

The limits of the right to freedom

 

Dawid Mielnik

Problematyka ludzkiej wolności w filozoficznym ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca

The problem of human liberty in Mieczysław Albert Krąpiec’s philosophical ideas

 

Dawid Mielnik

Problem ludzkiej wolności w tradycyjnym modelu małżeństwa sakramentalnego

The human liberty problem in traditional model of sacramental marriage

 

Dawid Mielnik

Konflikt kategorii wolności i determinizmu w balladzie Lilie Adama Mickiewicza

The conflict of liberty and determinism categories in Adam Mickiewicz’s ballad Lilie

 

Maciej Lis

Wolność wyboru a suplementy diety w kontekście wzrostu efektywności treningu siłowego

Freedom of choice and dietarysupplements in the context of increasedstrength training effectiveness

 

Maciej Lis

Dylemat wolnego czasu w aspekcie rozwoju fizycznego młodzieży

The dilemma of free time in terms of physical development of young people

 

Dominik Dąbrowski, Łukasz Jan Zbucki

Wolność korzystania z lasu, jego miejsce w życiu i wolnym czasie młodzieży akademickiej z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Freedom from using the forest, its place of forest in the life and leisure time of students of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska

 

Olga Filipiak

Wolność konsumowania versus zniewolenie we współczesnym świecie konsumpcji

Freedom of consumption versus slavery in the contemporary world of consumption

 

Justyna Salamon

Wolność wyznania w ustawodawstwie hiszpańskim. Przykład społeczności muzułmańskiej

Freedom of religion in Spanish legislation. An example of a Muslim community

 

Przemysław Chmielecki

Czy hakerzy potrzebują etyki?

Do hackers need ethics?

 

Bartłomiej Składanek

Etyczne i karne podstawy odpowiedzialności zawodowej adwokata

Ethical and criminal basis for the professional liability of a lawyer

 

Grzegorz Czapski

Bezrobocie wśród kobiet – wybór czy przymus?

Unemployment among women – choice or coercion?

 

Marek Kawa, Błażej Kmieciak

Elementy rytów przejścia (rites de passege) w sytuacjach granicznych i okołośmiertnych jako doświadczenie społeczne i medyczne

Elements of transition rites (rites de passege) in borderline and post mortem situations as a social and medical experience

 

Katarzyna Wojdyła

Kodeks ubioru w jednostkach samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia

Dress code in the local government units – selected issues

 

Urszula Opyrchał

Suficka droga do wolności a rytualizm

The Sufi Path to Freedom and the ritualism

 

Sebastian Pytoń, Grzegorz Czapski

Analiza bezrobocia w powiecie szydłowieckim w latach 2014-2018

Analysis of unemployment in the Szydłowiec poviat in 2014-2018

 

 

Andrzej Sadowski - wywiad

Interwencyjny skup sztuki

Intervention art buying

Z Andrzejem Sadowskim, Prezydentem Centrum im. Adama Smitha, rozmawia Paulina Tendera

 

Wojciech Rubiś - recenzja

Recenzja książki Grzegorza Brauna pt. „Remanenty historyczne”

A review of Grzegorz Braun's book "Historical retainers"

 

Wojciech Rubiś - recenzja

Recenzja książki pod redakcją Agaty Świerzowskiej i Katarzyny Skowronek pt. „Wschód i Zachód. Miejsca spotkań"

A review of the book edited by Agata Świerzowska and Katarzyna Skowronek titled "East and West. Meeting places"

 

Adam Wsiołkowski - wystawa

„Siódmy krzyżyk” w Pryzmacie. Jubileusz prof. Adama Wsiołkowskiego

"Seventh cross" in Prismatic. Jubilee of proffesor Adam Wsiołkowski

 

NUMER SPECJALNY

(31)/2018 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Nie tylko komentatorzy współczesnego życia społecznego i politycznego, ale także wielu filozofów przełomu XX i XXI wieku zauważają, że pojęcie wolności coraz rzadziej pojawia się w debatach publicznych, hasłach wyborczych a także w naszych codziennych dyskusjach. Przyczyn tego zjawiska może być bardzo wiele: być może wolność przegrała z innymi wartościami np. kolektywnymi? Być może osiągnęliśmy już stopień wolności, który uważamy za satysfakcjonujący? A może inne przyczyny polityczne, społeczne i kulturowe sprawiły, że wartość ta powoli znika z horyzontu naszych ideałów i celów? Czym tak naprawdę jest wolność? Zarówno jako wartość abstrakcyjna, jak i wolność gospodarcza (ekonomiczna), wolność słowa, myśli, wyznania, wolność obywatelska? Czy wiek XXI ma szansę stać się wiekiem wolności? Jakie działania polityczne, ekonomiczne i edukacyjne można podjąć, by wolność w tak różnorodnych odsłonach stała się atrakcyjną wartością dla jednostek i całego społeczeństwa?

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

dr Paulina Tendera

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 4-2016

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl