share by mail

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Łukasz Chyla

Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania umowne

w międzynarodowym obrocie gospodarczym – wybrane zagadnienia

 

Paweł Karkowski, Weronika Stefaniuk

Czym są czynności prawne nieistniejące?

– szczególny przypadek uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

 

Anna Moskal

Postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako alternatywa dla procesu cywilnego

 

Justyna Glinka

Kilka uwag na tle tak zwanej reasumpcji uchwał organów właścicielskich w spółkach kapitałowych

 

Joanna Szumańska

Nadmierne odszkodowanie z tytułu kary umownej – overcompensatory remedy

 

Marta Pietrzak, Anna Wszołek

Wpływ interesu ogólnego na ochronę przed nadmierną monopolizacją kształtów w systemie prawa znaków towarowych

 

Piotr Artur Olechowski

Syntetyczne ujęcie problemu opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników w polskim i europejskim prawie autorskim

NUMER SPECJALNY

2016 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Przy obecnym, dynamicznym rozwoju wielu gałęzi obrotu gospodarczo-prawnego, nie sposób przejść obojętnie obok wyzwań, jakie stawiane są przed ustawodawcą w zakresie uchwycenia rzeczywistości w ramy prawne. Należy zwrócić uwagę na globalizację, pogłębienie międzynarodowych stosunków gospodarczych i handlowych oraz szybki rozwój prawa międzynarodowego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej i prawa medycznego. Każda z tych gałęzi, charakteryzująca się szczególnym tempem zmian, wymaga ciągłego dostosowywania przepisów, aby skutecznie mogła spełniać oczekiwania krajowej i międzynarodowej praktyki.

Niniejszy numer specjalny czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” poświęcony został analizie zjawisk związanych z wpływem dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego na rozwój i harmonizację poszczególnych instytucji prawa prywatnego w Polsce i w Europie.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< powrót do wydań

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER SPECJALNY 2016

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl