NIERUCHOMOŚCI

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Rynek nieruchomości, definiowany jako ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości oraz są zawierane umowy, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki, połączone

z władaniem nieruchomościami jest rynkiem nieformalnym. Działają na nim różne podmioty, jak: inwesto-rzy, kredytodawcy, przedsiębiorcy, maklerzy oraz obsługa techniczna rynku, jak i osoby fizyczne. Rynek ten pełni istotne funkcje gospodarcze i społeczne, w tym n.in.: funkcję wymiany, informacyjną, finansową, korygowania przestrzeni.

 

 

Zapraszamy Autorów do nadsyłania tekstów diagnozujących i analizujących m.in.:

 

 • Rynek nieruchomości
 • Rynek najmu
 • Rynek budowlany
 • Rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, pierwotny i wtórny
 • Rynek użytkowników, aktywów finansowych, działań deweloperskich, gruntów
 • Inwestycje, inwestorzy, kredytodawcy, deweloperzy, najemcy, dzierżawcy, pośrednicy,
 • Nieruchomości: mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe, specjalnego przeznaczenia, rolne
 • Obsługa techniczna rynku
 • Unia Europejska a rynek nieruchomości
 • Finansowanie rynku nieruchomości i transakcji
 • Sektor publiczny na rynku nieruchomości
 • Budownictwo społeczne
 • Trendy podaży i popytu
 • Moda na rynku nieruchomości
 • Trendy w dekoracjach wnętrz
 • Architektura
 • Zachowania ludzi na rynku nieruchomości
 • Zmiany w ustawodawstwie
 • Prawne aspekty rynku
 • Prawo budowlane
 • Wiedza i innowacje na rynku nieruchomości
 • Trendy w budownictwie
 • Nowe materiały budowlane
 • Dostęp do informacji
 • Spekulacje na rynkach nieruchomości
 • Rzetelność informacyjna
 • Marketing rynku nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) na rynku nieruchomości
 • Kultura w budownictwie.

 

 

Na artykuły czekamy do 30 września br.

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ >NIERUCHOMOŚCI

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl