MANIPULACJA W FOTOGRAFII

29 MAJA 2016

Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik wraz z kołem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego „OKoło” zapraszają do udziału w I edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej tematowi „Manipulacji w fotografii”. Ta interdyscyplinarna sesja naukowa będzie wydarzeniem towarzyszącym programowi głównemu Miesiąca Fotografii w Krakowie.

 

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące zagadnienia manipulacji, szczególnie w kontekście fotografii współczesnej. Ważny element kolegium stanowi również integracja środowiska fotograficznego, która może zaowocować wspólnymi inicjatywami naukowymi. Jednymi z najbardziej istotnych założeń sesji są zarówno popularyzacja fotografii w kręgach akademickich wpływająca na rozwój dziedziny, jak również możliwość polemiki pomiędzy ekspertami, młodymi badaczami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim,a zainteresowanymi tematem konferencji. Interesująca w kontekście tego wydarzenia będzie również prezentacja prowadzonych w Polsce badań na temat fotografii – poziomu ich zaawansowania, wykorzystywanych źródeł, uznanych standardów badawczych, zgłębienia szczegółowych zagadnień. Spotkanie ma charakter naukowy i interdyscyplinarny, a do udziału w nim zostały zaproszone autorytety z różnych dziedzin nauki i sztuki. Jesteśmy przekonani, że obecność badaczy będzie inspiracją do ciekawych dyskusji i stworzy możliwość podjęcia tematów trudnych, lecz istotnych dla lepszego poznania występowania zagadnienia manipulacji w szeroko rozumianej kulturze. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pracowników nauki, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby wypowiedzieć się w temacie, a reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych. Szczególnie liczymy na udział kulturoznawców, socjologów, etyków, psychologów, antropologów, medioznawców a także fotografów i artystów wizualnych wierząc w to, że świeże spojrzenie prelegentów może stanowić wartościowy, naukowy wkład w dyskurs o fotografii.

 

Tematem sesji są kontrowersje wokół zagadnienia manipulacji obrazem.

Proponujemy następujące konteksty prezentacji tematu:

  • etyka a manipulacja obrazem
  • manipulacja natury technicznej
  • manipulacja w środkach masowego przekazu (prasa, internet, telewizja, publikacje itp.)
  • manipulacja a świadomość twórcy
  • manipulacja a kontekst (tekst towarzyszący, dźwięk, materiały wideo, przestrzeń wystawiennicza itp.)
  • problematyka i granice propagandy

 

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

 

Nasze czasopismo podjęło współpracę partnerską z Ogólnopolska Konferencją Naukową „Manipulacja w fotografii”, dzięki czemu każdy prelegent Konferencji Naukowej Manipulacja w fotografii będzie mógł opublikować swój tekst na łamach czasopisma.

 

Więcej informacji na stronie

http://manipulacjakonferencja.com/

 

 

Serdecznie zapraszamy!

MAPA STRONY

KONFERENCJE

KONFERENCJE > KONGRES MANAGERA

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl