KOREKTA

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Każdy artykuł, jak i całe czasopismo, poddawane są korekcie językowej, stylistycznej, technicznej, redakcyjnej, wydawniczej i autorskiej.

 

Korekta językowa polega na poprawieniu błędów językowych: ortograficznych, literowych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Poprawiane są również błędy stylistyczne. Nie poprawia się błędów logicznych ani rzeczowych.

 

Korekta redakcyjna – korekta wykonywana przez redakcję merytoryczną, polega na sprawdzeniu błędów, a także rodzaju i rozmiaru zmian autorskich, aby ograniczyć je do niezbędnego minimum.

 

Korekta techniczna – etap korekty, wykonywany w aspekcie techniczno-produkcyjnym, kontrolującym jakość wykonania składu.

 

Korekta wydawnicza – korekta wykonywana przez pracowników wydawnictwa: korektorów – sprawdzających zgodność złożonego tekstu z maszynopisem; redaktorów merytorycznych – kontrolujących odbitki składów pod względem ich zgodności z opracowaniem redakcyjnym maszynopisu wydawniczego; redaktorów technicznych – nadzorujących prawidłowość technicznego wykonania składów.

 

Korekta autorska wykonywana jest przez Autora artykułu. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, artykuł przechodzi przez proces korekcyjny i zostaje przesłany Autorowi w postaci pliku .pdf w stanie, który nadawałby się do publikacji.

 

Autor, korzystając z poniższego arkusza, zobowiązany jest do sprawdzenia treści oraz naniesienia uwag, o ile zaistniała ku temu potrzeba, przestrzegając terminu podanego w treści e-maila.

 

 

POBIERZARKUSZ KOREKTY AUTORSKIEJ

PROCEDURY > KOREKTA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl