KONSUMENT NA RYNKU USŁUG SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Dziś aktywność sportowa i turystyczna to niemal całkowita swoboda w realizacji zindywidualizowanych potrzeb, najczęściej będących efektem prowadzonego stylu życia. Nabywając (luksusowe, wyrafinowane) usługi sportowo-rekreacyjne i/lub turystyczne oczekuje się nowych doświadczeń i autentyczności. Jednocześnie motywy wyjazdów turystycznych się multiplikują. Społeczeństwo coraz częściej oczekuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie regeneracji sił psychofizycznych połączonych z dodatkowymi doświadczeniami, czerpiąc niejako „przy okazji” z wielu możliwości zaspakajania swoich potrzeb. Jest to efektem szybkiego tempa życia, ale także permanentnej edukacji i wdrażania koncepcji wellbeing i sprawności fizycznej w globalnej opiece zdrowotnej.

 

 

PROBLEMATYKA NUMERU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 

  • globalizacja i wielokulturowość a potrzeby sportowe i turystyczne
  • identyfikacja czynników określających wzorce i modele konsumpcji,
  • trendy konsumenckie na rynku usług wolnoczasowych;
  • udział społeczeństwa w aktywnych formach zagospodarowania czasu wolnego:
  • sport i turystyka elementem zrównoważonego stylu życia – koncepcje
  • kreowanie współczesnych tendencji w turystyce (turystyka przygodowa,
  • miscellanea.

 

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAM DO NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW dotyczących prezentowanej problematyki. Prace mogą podejmować temat z różnych perspektyw badawczych, co pozwoli szerzej spojrzeć na wyzwania, z jakimi zmagają się nie tylko naukowcy, ale także (a może przede wszystkim) współczesne przedsiębiorstwa.

 

 

Artykuły prosimy nadsyłać do 30 listopada 2018 r. na adres: biuro@kwartalnikrsk.pl

 

REDAKTOR NUMERU:

  • dr n kul. fiz. Adrian Lubowiecki-Vikuk - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 

 

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ > KONSUMENT NA RYNKU USŁUG SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH

 

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl