IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, młodych pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami badawczymi oraz praktyków mających doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i  prowadzeniu działalności biznesowej. Również zapraszamy doświadczonych pracowników naukowych, którzy chcieliby podzielić się swoimi  analizami z szerszą grupą odbiorców.

 

Obszary tematyczny konferencji:

 

1. Zmiany w technologii

 High-tech – uwarunkowania rynkowe, społeczne i prawne

 Rewolucja ICT i nowe trendy

 Wyzwania organizacyjne dla IT

 E-biznes, e-gospodarka, e-wiedza – nowe formy

 

2. Zmiany w gospodarce

 Innowacje

 Kulturowe uwarunkowania gospodarki

 Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy)

 Nowe formy organizacyjne

 Narzędzia dla biznesu w świecie

 

3. Zmiany w świecie społecznym

 Ekonomia społeczna

 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

 Spójność społeczna

 Kapitał społeczny

 Organizacje pozarządowe a rynek i polityka

 

Podczas konferencji proponujemy prezentację krótkich referatów (max. 15 minut) przedstawionych w sposób innowacyjny. Prezentacja powinna ukazywać cel badań, główny problem badawczy  i przedstawienie najistotniejszych trzech argumentów wynikających z badań.

 

Można przedstawić swoje wystąpienie w  następujących formach:

 1. Tradycyjnej wypowiedzi (wspomaganej prezentacją multimedialną),

 2. Prezentacji on-line (nagranie i przesłanie prezentacji video),

 3. Posteru.

 

Nagrane video z prezentacjami rozpowszechnione zostaną wśród Autorów w systemie Google Drive (Dysk Google). Przez 7 dni będzie możliwość zadawania pytań dotyczących prezentacji video ich Autorom.

 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres konferencja@kwartalnikrsk.pl do 15.03.2016 roku.

 

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w formie artykułów naukowych

w punktowanym czasopiśmie „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”.

 

MNiSW dla czasopisma to:

 

 

 

Udział w Konferencji to doskonała okazja aby zdobyć dodatkowe, bardzo istotne punkty w dorobku naukowym.

Pozwoli na to występ on-line z zaświadczeniem o udziale w konferencji oraz publikacja naukowa.

 

 

KONFERENCJE > IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl