III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

 

 Współczesna praktyka badawcza ukazuje ścisłą interakcję pomiędzy nauką a praktyką. Dlatego też zależy nam na przedstawianiu wiedzy będącej rezultatem owej interakcji. Do udziału w konferencji zapraszamy młodych pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami badawczymi oraz praktyków mających doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, prowadzeniu działalności biznesowej, społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja zorganizowana będzie wokół paneli dyskusyjnych, wystąpień oraz posterów.

 

Obszary tematyczny konferencji:

 

 • Zmiany technologiczne a gospodarka i polityka (e-biznes, e-gospodarka, e-wiedza)
 • Organizacja i zarządzanie w dobie globalizacji i zmian technologicznych
 • Wyzwania Unii Europejskiej – gospodarcze, polityczne, społeczno-kulturowe
 • Innowacje, przedsiębiorczość, marketing
 • Ekonomia społeczna, CSR, inwestycje społeczne, społeczna wartość dodana
 • Komunikacja i PR w biznesie, administracji, polityce i organizacjach pozarządowych
 • Kultura i gospodarka
 • Polityka i gospodarka (państwo a rynek)
 • Zachowania ludzi na rynkach (zachowania konsumpcyjne, zachowania na rynkach pracy)
 • Przemysł kulturowy, urynkowienie kultury
 • Rynki - ich specyfika, aspekty prawne, regulacja

 

Opieka merytoryczna konferencji: dr hab. Robert Geisler, prof. UO

 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres konferencja@kwartalnikrsk.pl do 10.10.2013 roku.

 

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w formie artykułów naukowych

w punktowanym czasopiśmie „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”.

 

MNiSW dla czasopisma to:

 

 

 

Udział w Konferencji to doskonała okazja aby zdobyć dodatkowe, bardzo istotne punkty w dorobku naukowym.

Pozwoli na to występ on-line z zaświadczeniem o udziale w konferencji oraz publikacja naukowa.

KONFERENCJE > III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl