II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

 

Nasza konferencja, druga z cyklu, za przedmiot badań stawia sobie analizy relacji zachodzących pomiędzy rynkiem i kulturą, pomiędzy gospodarką i społeczeństwem. Współczesna praktyka badawcza ukazuje ścisłą interakcję pomiędzy nauką a praktyką. Dlatego też zależy nam na przedstawianiu wiedzy będącej rezultatem owej interakcji. Do udziału w konferencji zapraszamy młodych pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami badawczymi oraz praktyków mających doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, prowadzeniu działalności biznesowej, społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja zorganizowana będzie wokół paneli dyskusyjnych, wystąpień oraz posterów.

 

Obszary tematyczny konferencji:

 

• Innowacje

• E-biznes, e-gospodarka, e-wiedza – nowe formy

• Kulturowe uwarunkowania gospodarki

• High-tech – uwarunkowania rynkowe, społeczna i prawne

• Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy)

• Ekonomia społeczna

• Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

• Spójność społeczna

• Komunikacja społeczna - marketing

• Kapitał społeczny

• Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku

• Wyzwania Unii Europejskiej – prawne, gospodarcze i społeczno-kulturowe

• Prawo wobec rynku

• Organizacje pozarządowe a rynek i polityka

 

Opieka merytoryczna konferencji: dr hab. Robert Geisler, prof. UO

 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres konferencja@kwartalnikrsk.pl do 31.01.2013 roku.

 

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w formie artykułów naukowych

w punktowanym czasopiśmie „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”.

 

MNiSW dla czasopisma to:

 

 

 

Udział w Konferencji to doskonała okazja aby zdobyć dodatkowe, bardzo istotne punkty w dorobku naukowym.

Pozwoli na to występ on-line z zaświadczeniem o udziale w konferencji oraz publikacja naukowa.

KONFERENCJE > II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl